Lidmaatschap

Vanwege de grote belangstelling voor het lidmaatschap zijn er op dit moment beperkte mogelijkheden om lid te worden. Kandidaat-leden dienen zich ieder jaar opnieuw aan te melden voor het lidmaatschap. De aanmeldingsperiode is van 1 augustus tot en met 15 september. In die periode kan men het aanmeldingsformulier en de voordrachtformulieren voor het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar opvragen bij het secretariaat. In de loop van oktober ontvangt u via het secretariaat bericht of uw aanvraag is gehonoreerd.

Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat: [email protected]
U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze clubmanager Marieke Verdouw, tel. 033-4616944, keuze 4.

 

Lidmaatschap Jeugd

Het jeugdprogramma is erop gericht om alle jeugdleden op te leiden tot enthousiaste golfers. De jeugdcommissie en de golfprofessional hebben daartoe een lesprogramma opgesteld. De lessen worden verzorgd door de golfprofessionals.

De lesdagen zijn zondag, dinsdag, woensdag en donderdag. De golfprofessional deelt de groepen in en houdt daar waar mogelijk rekening met individuele wensen.

Voorwaarde voor deelname aan het lesprogramma is dat uw kind jeugdlid is. U hoeft zelf geen lid te zijn. Van tijd tot tijd worden er ook proeflessen gegeven om vrijblijvend kennis te maken met de golfsport.

Kosten
Jeugdlid t/m 14 jaar 35% van de jaarcontributie (inclusief lessen)
Jeugdlid 15 t/m 21 jaar 50% van de jaarcontributie (inclusief lessen)

Een (gratis) proefles is mogelijk

Voor informatie over het jeugdlidmaatschap en het lesprogramma kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie. Of direct aanmelden door het invullen van een aanmeldingsformulier.