Plaatselijke regels

  PLAATSELIJKE REGELS GOLFCLUB DE HOGE KLEIJ 2023

 1. MARKERINGEN
  –  BUITEN DE BAAN : dit is aangegeven door middel van witte palen of stenen, danwel wit gemerkte palen of stenen; een dubbele witte paal betekent het einde van Buiten de Baan.
  –  VERBODEN SPEELZONES : permanente verboden speelzones worden aangegeven met blauwe palen met een groene kop.
 2. VERBODEN SPEELZONES : hieronder vallen de onderstaande gebieden die een abnormale baanomstandigheid zijn.
  Deze MOETEN zonder straf volgens Regel 16.1f ontweken worden bij belemmering bij de stand en/of swing.
  a. gebieden die gemarkeerd zijn door blauwe palen met een groene kop;
  b. schapen gebied omsloten met schrikdraad is een tijdelijke verboden speelzone zonder palen;
  c. mierenhoop;
  d. jonge bomen gesteund of omgeven door een paal, gaas of lint en nieuwe/jonge aanplant (bijv. langs bunkerranden en langs fairways);
  e. nieuwe nog niet aangegroeide graszoden (incl. de naden) en ingezaaide gebieden die met blauwe lijnen gemarkeerd zijn.
 3. ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN (ABO): hieronder vallen de onderstaande gebieden.
  Deze MOGEN zonder straf volgens Regel 16.1 ontweken worden bij belemmering bij de stand en/of swing.
  a. schade veroorzaakt door vogels, dassen e.d. wordt beschouwd als ongemarkeerde GUR en alleen bij belemmering voor de swing mag deze ontweken worden;
  b. uitspoelsleuven in bunkers worden beschouwd als ongemarkeerde GUR en alleen bij belemmering voor de swing mag deze ontweken worden;
  c. diepe sporen door voertuigbanden worden beschouwd als ongemarkeerde GUR wanneer deze door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag mag deze ontweken worden;
  d. recent gemaakte beluchtingsgaten en wanneer de bal in deze belemmering ligt, mag deze belemmering ontweken worden door de bal te plaatsen
  op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet dichter bij de hole;
  e. boomstammen die als afscheiding dienen zijn geen losse natuurlijke voorwerpen; in de baan zijn het vaste obstakels die zonder strafslag mogen worden ontweken volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2. (ontwijken van losse obstakels).
 4. DROPPING ZONES
  Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van GUR (gemarkeerd of ongemarkeerd) kan een dropping zone (zoals bedoeld in Regel 14.3) aangelegd zijn en MAG een speler een bal in deze dropping zone droppen.
  Bij meerdere droppingzones MOET voor de dichtstbijzijnde droppingzone gekozen worden, niet dichter bij de hole.
 5. PADEN EN WEGEN hieronder omschreven mogen zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1.
  Paden en wegen worden beschouwd als vaste obstakels ook indien niet kunstmatig aangelegd, maar wel duidelijk bedoeld als looppad of als pad voor voertuigen van baanpersoneel (dus niet de plat gelopen gebieden die door spelers als korte route of doorsteek worden gebruikt);
 6. VAST OBSTAKEL VLAKBIJ DE GREEN (bijv. sproeikoppen)
  Indien een vast obstakel (bijv. een sproeikop) in het Algemene Gebied op de speellijn ligt, binnen 2 clublengten van de green EN binnen 2 clublengten van de bal, mag zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b.
  Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet zonder straf ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 7. OEFENEN OP DE DAG VAN EEN WEDSTRIJD
  Als aanvulling op Regel 5.2 mag een deelnemer aan een wedstrijd waarvan de 1e starttijd om 16:00 uur of later zal zijn, op deze dag tevens vóór 11:00 uur een ronde van 9 of 18 holes starten, zonder dat dit als oefenen in de baan zal worden aangemerkt.
  Het doelgericht spelen van minder dan 9 holes in de baan op de dag van de wedstrijd, wordt wel als oefenen in de baan aangemerkt.
  Het gebied rond de oefengreen (bij de green van hole 6) binnen de natuurlijke afscheiding door heide en grove rough, maakt geen deel uit van de baan. Het spelen van een bal vanaf dit gebied naar de oefengreen valt niet onder oefenen in de baan zoals bedoeld in Regel 5.2.
 8. PLAATSEN
  Alleen in de periode van 1 november tot 1 mei kan de Baancommissie bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is i.v.m. uitzonderlijke baan- en/of weercondities, voor een of meerdere dagen, dan wel voor een bepaalde periode.
  In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.
  Het toepassen van ‘Plaatsen’ :
  –  de te plaatsen bal van speler moet in een op fairway hoogte of lager gemaaid gedeelte van het Algemeen Gebied liggen;
  –  de bal mag worden schoongemaakt;
  –  de afmeting van het gebied waarin geplaatst mag worden is 15 cm van het referentiepunt (de plaats van de oorspronkelijke ligging), niet dichter bij de hole dan dit referentiepunt en dit plaatsingsgebied moet in het Algemeen Gebied liggen;
  –  de speler mag zonder strafslag 1 maal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het plaatsingsgebied.
  Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal (wanneer deze niet bijft liggen op de nieuwe plaats) volgens de Regel 14.2b(2) en Regel 14.2e.

Straf bij overtreding van plaatselijke regels :  de Algemene straf

GEDRAGSCODE
De Gedragscode (incl. snelheid van het spel in de baan) zoals bedoeld in Regel 1.2 van the Rules of Golf en zoals deze gelden voor alle spelers in de baan van De Hoge Kleij zowel tijdens als buiten een wedstrijd, alsmede de sancties bij overtreding, worden nader beschreven in art. 6 van het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij.

Het bepaalde in de Plaatselijke Regels en in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij maken deel uit van de Golfregels.

Januari 2023

Buiten een wedstrijd wordt het onweersignaal niet geactiveerd!

WEDSTRIJD STAKEN & BAAN VERLATEN – INSTRUCTIE VOOR SPELERS

 • Iedere speler blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij (dreigend) onweer, tijdens en buiten een wedstrijd.
 • Buiten een wedstrijd wordt GEEN sirene als onweersignaal geactiveerd. Wees zelf alert op naderend onweer!
 • Tijdens een wedstrijd mag iedere speler volgens de Regels voor zichzelf het moment bepalen wanneer men zich door dreigend onweer onveilig voelt en om die reden de baan gaat verlaten. Ook indien de commissie het ‘wedstrijd staken’ signaal niet heeft gegeven. Deelnemer dient wel direct de wedstrijdleiding in te lichten.
 • Tijdens een wedstrijd zal zo snel mogelijk bij door de commissie te bepalen te slechte baancondities en/of (dreigend) onweer de sirene (1 lang signaal) geactiveerd worden voor het ‘wedstrijd staken’ signaal.
  Blijf altijd zelf ook alert: het gebied van De Hoge Kleij is te groot om het signaal overal te kunnen horen.
 • Het staken van de wedstrijd alleen vanwege (hevige) regen zonder (dreigend) onweer en zonder door de commissie bepaalde te slechte baanconditities, is een overtreding van de Regels en kan DQ tot gevolg hebben.
 • Het spel MOET direct gestaakt worden wanneer het signaal geactiveerd is : het is 1 langdurig sirene, dus geen korte herhalingssignalen. Niet onmiddellijk staken van het spel kan DQ tot gevolg hebben.
 • Ga niet verder de baan in om uw bal op te halen of te markeren: de bal hoeft volgens de Regels niet opgenomen of gemarkeerd te worden bij het staken van een wedstrijd.
 • Zoek een veilig heenkomen bijv. in schuilhutten of het clubhuis en houd goede afstand van clubs, trolley of een golfcart want dit zijn bliksemgeleiders.
 • De spelers die in de schuilhutten blijven, worden verzocht om het telefoonnummer dat op de scorekaart staat te bellen om te laten weten dat zij daar zijn (dat voorkomt een zoekactie).
 • Volg de instructies van de wedstrijdleiding. De wedstrijd kan worden hervat zodra het signaal weer geactiveerd is met wederom 1 langdurige sirene.
 • Spelers gaan terug naar hun bal of balmarker : is de exacte plaats niet meer te zien, dan zal de ligplaats bij benadering bepaald moeten worden en kan van daaruit weer verder gespeeld worden.Januari 2023

GEDRAGSCODE VOLGENS REGEL 1.2b ALS ONDERDEEL VAN DE PLAATSELIJKE REGELS

(zie wedstrijdreglement voor de specifieke Regels m.b.t. wedstrijden)

 • Geen gebruik van onwelvoeglijk taalgebruik, zich respectvol gedragen jegens andere spelers, (baan)medewerkers, commissieleden, referees etc. en in de baan niet gooien met clubs.
 • In de baan en oefenfaciliteiten de dresscode aanhouden zoals op de informatieborden is aangegeven.
 • DE BAAN correct achterlaten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks repareren en divots terugleggen.
 • NA DE AFSLAG : niet door de rough, lang gras en heide gebieden lopen, maar alleen over de (bos)paden naar de fairway lopen, ook wanneer de tas wordt gedragen.
 • GROENE PAALTJES : geven kwetsbare groeigebieden aan; deze gebieden alleen zonder draagtas en zonder trolley betreden om de bal te zoeken en de bal te spelen.
 • BAL ZOEKEN IN DE HEIDE OF DE ROUGH : de 90 graden regel toepassen om zodoende de kortste weg het zoekgebied in en uit te lopen. Nooit met trolleys door de rough of heide rijden.
 • LANGS DE GREEN : hier geen draagtassen neerzetten en trolleys helemaal weghouden van de gehele greenomgeving. Ook rond de greens de paden volgen.
 • AFVAL zoals drinkflesjes en verpakkingen : indien afvalbakken in de baan zijn gemist, afval in de tas houden tot het einde van uw ronde. Teemarkers zijn geen afvalbakjes, het afval dient uit de natuur te blijven.
 • ROKEN IN EN ROND DE BAAN = CODE ROOD : dit is ten strengste verboden, ook op alle bospaden langs en buiten de baan. Dit is tevens een gemeentelijke verordening voor het hele natuurgebied. De Hoge Kleij is ROOKVRIJ (incl. e-sigaretten), ook rond het clubhuis, op en rond de oefenfaciliteiten en het parkeerterrein.

Overtreding van de gedragscode kan leiden tot een disciplinaire straf door het bestuur.
Tijdens een wedstrijd kan overtreding van de gedragscode leiden bij de eerste overtreding tot een waarschuwing, bij de tweede overtreding tot 2 strafslagen en bij de derde overtreding tot diskwalificatie, tenzij hiervoor anders wordt vermeld.

Januari 2023

 • KLEDINGVOORSCHRIFTEN : Met respect voor de tradities en historie van het golfspel en de etiquette streven we naar een ongedwongen en informele sfeer. Dit sluit echter correcte kleding op de baan, de driving range en in het clubhuis niet uit. Kleding dient in het algemeen als ‘gepaste golfkleding’ te kunnen worden betiteld. Als richtlijn kan daarbij dienen :
  – Pantalon of bermuda (voor heren tot net boven de knie, voor dames bermuda’s of golfrokjes)
  – Polo of golfshirt (met kraagje) voor de dames
  – Polo met kraagje en mouwen voor de heren
  – In de baan is het verplicht golfschoenen of golflaarzen te dragen
  – In het clubhuis petten en hoeden af
  – Voor prijsuitreikingen is het een goede gewoonte zich te verkleden en te verschijnen met verzorgde kleding en schoeisel. Voor de heren geldt dat een jasje op prijs wordt gesteld
  – Joggingpakken, trainingspakken en andere sportkleding, topjes, naveltruitjes en overige ‘blote’ kleding, en spijkerbroeken met rafels, gaten en/of scheuren worden niet als gepaste golfkleding beschouwd.

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN

Telefoonnummers
Alarmnummer : 112 (brandweer, ambulance, politie)
Niet spoedeisende meldingen : 0900 – 8844

Huisarts (in nabije omgeving)
Huisartsenpraktijk Tolliusstraat
Joannes Tolliusstraat 30, 3818 NB AMERSFOORT
Tel. 033-4631192

Huisartsenpost
Iedere werkdag na 17.00 uur, gedurende het hele weekend en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
Huisartsenpost (HAP) Eemland, Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 te Amersfoort
Tel. 0900-3311233

Clubhuis: 033-4616944
Caddiemaster/shop – keuze 1
Actuele toestand van de baan – keuze 2
Wedstrijdcommissie (uitsluitend bereikbaar bij wedstrijden) – keuze 3
Secretariaat – keuze 4
Restaurant – keuze 5

Beschikbare middelen
AED – Clubhuis, in de hal en in de marshalcart
EHBO kist – Clubhuis, restaurant, caddiemaster, secretariaat, wedstrijdkamer
Brandblusser – Clubhuis, in de hal, restaurant, caddiemaster, secretariaat

OP HET TERREIN, IN HET CLUBHUIS EN HET SECRETARIAAT
–           Let op uw eigen veiligheid en die van anderen
–           Alarmeer zowel 112 als het clubhuis (033-4616944, keuze 5)
–           Geef duidelijk het soort incident en uw locatie op het terrein door:
(U bevindt zich op Golfclub De Hoge Kleij, Loes van Overeemlaan 16, 3832 RZ LEUSDEN)
–           Zorg voor opvang van de hulpverleners bij de ingang van het terrein
–           Verleen hulp aan eventuele slachtoffers
–           Verplaats een slachtoffer alleen bij acuut en direct gevaar, anders niet!
–           Volg eventuele instructies van bedrijfshulpverleners (BHV-ers), clubmanager, coördinator of personeel op.

Bij brand
–           Direct het gehele gebouw (laten) ontruimen via de (nood)uitgangen
–           Loop nooit door rook!
–           Deuren en ramen indien mogelijk zoveel mogelijk sluiten
–           Schakel indien mogelijk stroom- en gastoevoer uit
–           Verzamel iedereen “bovenwinds” (waar de wind vandaan komt) en op ruime afstand van het gebouw
–           Schat altijd de situatie goed in voordat u besluit eventueel een bluspoging te doen; blus alleen een beginnende brand en
geen uitbreidende (grotere) brand

Bij gaslucht
–           Direct het gehele gebouw (laten) ontruimen via de (nood)uitgangen
–           Deuren en ramen zoveel mogelijk openzetten i.v.m. optimale ventilatie
–           Schakel indien mogelijk stroom- en gastoevoer uit
–           Verzamel iedereen op ruime afstand van het gebouw