Regels en reglementen

VERBODEN SPEELZONES: GUR GEBIEDEN IN DE BAAN WEGENS GRONDWERKZAAMHEDEN EN GEBIEDEN MET RECENT GELEGDE GRASZODEN

Wij verwijzen tevens naar de Plaatselijke Regels m.b.t. Verboden Speelzones (o.a. graszoden) en m.b.t. Abnormale Baanomstandigheden (o.a. bandensporen).
Alle markeringen in de baan in de vorm van kleine blauwe pinnen en blauwe paaltjes zonder groene kop, hebben tot nader order dezelfde status als de blauwe palen met een groene kop (verboden speelzone).

GEBIEDEN MET DE GRASZODEN ZIJN VERBODEN SPEELZONES
Zie Plaatselijke Regels.

GUR TUSSEN HOLES 1 EN 5: verboden speelzone, verplicht ontwijken d.m.v. toepassing Regel 16.

HOLE  11: GUR BIJ DE AFSLAGPLAATSEN
ONTWIJKEN VAN DE GUR:
1.Bepaal het dichtstbijzijnde punt (niet het mooiste punt) zonder belemmering om Regel 16 toe te passen (ontwijken zonder straf). Ligt de bal meer aan de kant van het pad, dan kan dit dus een slechte ligging aan die kant geven.
2. De speler mag er ook voor kiezen om de afslagplaats waarvan is afgeslagen te gebruiken om de GUR zonder straf te ontwijken; de bal mag weer worden opgeteed.

HOLE  13: ALLE BEWERKTE GROND ACHTER DE GREEN IS GUR
ONTWIJKEN VAN DE GUR:
1. Bepaal het dichtstbijzijnde punt (niet het mooiste punt) zonder belemmering om Regel 16 toe te passen (ontwijken zonder straf). Ligt de bal meer aan de kant van het bos, dan kan dit dus een slechte ligging in de bosrand zijn.
2. Ook de dropping zone mag gebruikt worden om de GUR rond de green te ontwijken.

HOLE  16: ALLE BEWERKTE GROND ROND DE GREEN IS GUR EN LIGT IN HET ALGEMENE GEBIED (er is GEEN GUR in de bunker links van de green)
ONTWIJKEN VAN DE GUR:
1. Bepaal het dichtstbijzijnde punt (niet het mooiste punt) zonder belemmering om Regel 16 toe te passen (ontwijken zonder straf). Ligt de bal meer aan de kant van het bos, dan kan dit dus een slechte ligging in de bosrand zijn.
2. Ook de dropping zone mag gebruikt worden om de GUR rond de green van hole 16 te ontwijken. Deze dropping zone mag NIET gebruikt worden om de bewerkte grond (GUR, dus Verboden Speelzone) op en rond de afslagplaats van hole 17 te ontwijken. Het touw geeft de scheiding aan tussen holes 16 en 17.

HOLE  18: ALLE BEWERKTE GROND RECHTS VAN DE FAIRWAY TOT AAN DE BOSRANDEN IS GUR
ONTWIJKEN VAN DE GUR:
1. Bepaal het dichtstbijzijnde punt (niet het mooiste punt) zonder belemmering om Regel 16 toe te passen (ontwijken zonder straf). Ligt de bal meer aan de kant van het bos, dan kan dit dus een slechte ligging in de bosrand zijn.
2. Ook de dropping zone mag gebruikt worden om de GUR te ontwijken ook al is dit dichterbij of verder weg van de hole dan de oorspronkelijke ligging van de bal.

De Regelcommissie, April 2023

KLEDINGVOORSCHRIFTEN :

Met respect voor de tradities en historie van het golfspel en de etiquette streven we naar een ongedwongen en informele sfeer. Dit sluit echter correcte kleding op de baan, de driving range en in het clubhuis niet uit. Kleding dient in het algemeen als ‘gepaste golfkleding’ te kunnen worden betiteld. Als richtlijn kan daarbij dienen :
– Pantalon of bermuda (voor heren tot net boven de knie, voor dames bermuda’s of golfrokjes)
– Polo of golfshirt (met kraagje) voor de dames
– Polo met kraagje en mouwen voor de heren
– In de baan is het verplicht golfschoenen of golflaarzen te dragen
– In het clubhuis petten en hoeden af
– Voor prijsuitreikingen is het een goede gewoonte zich te verkleden en te verschijnen met verzorgde kleding en schoeisel. Voor de heren geldt dat een jasje op prijs wordt gesteld
– Joggingpakken, trainingspakken en andere sportkleding, topjes, naveltruitjes en overige ‘blote’ kleding, en spijkerbroeken met rafels, gaten en/of scheuren worden niet als gepaste golfkleding beschouwd.

Buiten een wedstrijd wordt het onweersignaal niet geactiveerd!

WEDSTRIJD STAKEN & BAAN VERLATEN – INSTRUCTIE VOOR SPELERS

 • Iedere speler blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij (dreigend) onweer, tijdens en buiten een wedstrijd.
 • Buiten een wedstrijd wordt GEEN sirene als onweersignaal geactiveerd. Wees zelf alert op naderend onweer!
 • Tijdens een wedstrijd mag iedere speler volgens de Regels voor zichzelf het moment bepalen wanneer men zich door dreigend onweer onveilig voelt en om die reden de baan gaat verlaten. Ook indien de commissie het ‘wedstrijd staken’ signaal niet heeft gegeven. Deelnemer dient wel direct de wedstrijdleiding in te lichten.
 • Tijdens een wedstrijd zal zo snel mogelijk bij door de commissie te bepalen te slechte baancondities en/of (dreigend) onweer de sirene (1 lang signaal) geactiveerd worden voor het ‘wedstrijd staken’ signaal.
  Blijf altijd zelf ook alert: het gebied van De Hoge Kleij is te groot om het signaal overal te kunnen horen.
 • Het staken van de wedstrijd alleen vanwege (hevige) regen zonder (dreigend) onweer en zonder door de commissie bepaalde te slechte baanconditities, is een overtreding van de Regels en kan DQ tot gevolg hebben.
 • Het spel MOET direct gestaakt worden wanneer het signaal geactiveerd is : het is 1 langdurig sirene, dus geen korte herhalingssignalen. Niet onmiddellijk staken van het spel kan DQ tot gevolg hebben.
 • Ga niet verder de baan in om uw bal op te halen of te markeren: de bal hoeft volgens de Regels niet opgenomen of gemarkeerd te worden bij het staken van een wedstrijd.
 • Zoek een veilig heenkomen bijv. in schuilhutten of het clubhuis en houd goede afstand van clubs, trolley of een golfcart want dit zijn bliksemgeleiders.
 • De spelers die in de schuilhutten blijven, worden verzocht om het telefoonnummer dat op de scorekaart staat te bellen om te laten weten dat zij daar zijn (dat voorkomt een zoekactie).
 • Volg de instructies van de wedstrijdleiding. De wedstrijd kan worden hervat zodra het signaal weer geactiveerd is met wederom 1 langdurige sirene.
 • Spelers gaan terug naar hun bal of balmarker : is de exacte plaats niet meer te zien, dan zal de ligplaats bij benadering bepaald moeten worden en kan van daaruit weer verder gespeeld worden.
  Januari 2023

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN

Telefoonnummers
Alarmnummer : 112 (brandweer, ambulance, politie)
Niet spoedeisende meldingen : 0900 – 8844

Huisarts (in nabije omgeving)
Huisartsenpraktijk Tolliusstraat
Joannes Tolliusstraat 30, 3818 NB AMERSFOORT
Tel. 033-4631192

Huisartsenpost
Iedere werkdag na 17.00 uur, gedurende het hele weekend en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
Huisartsenpost (HAP) Eemland, Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 te Amersfoort
Tel. 0900-3311233

Clubhuis: 033-4616944
Caddiemaster/shop – keuze 1
Actuele toestand van de baan – keuze 2
Wedstrijdcommissie (uitsluitend bereikbaar bij wedstrijden) – keuze 3
Secretariaat – keuze 4
Restaurant – keuze 5

Beschikbare middelen
AED – Clubhuis (hal) en in de marshalcart
EHBO kist – Clubhuis, restaurant, caddiemaster, secretariaat, wedstrijdkamer
Brandblusser – Clubhuis (hal), restaurant, greenkeepersloods, secretariaat

OP HET TERREIN, IN HET CLUBHUIS EN HET SECRETARIAAT
–           Let op uw eigen veiligheid en die van anderen
–           Alarmeer zowel 112 als het clubhuis (033-4616944, keuze 5)
–           Geef duidelijk het soort incident en uw locatie op het terrein door:
(U bevindt zich op Golfclub De Hoge Kleij, Loes van Overeemlaan 16, 3832 RZ LEUSDEN)
–           Zorg voor opvang van de hulpverleners bij de ingang van het terrein
–           Verleen hulp aan eventuele slachtoffers
–           Verplaats een slachtoffer alleen bij acuut en direct gevaar, anders niet!
–           Volg eventuele instructies van bedrijfshulpverleners (BHV-ers), clubmanager, coördinator of personeel op.

Bij brand
–           Direct het gehele gebouw (laten) ontruimen via de (nood)uitgangen
–           Loop nooit door rook!
–           Deuren en ramen indien mogelijk zoveel mogelijk sluiten
–           Schakel indien mogelijk stroom- en gastoevoer uit
–           Verzamel iedereen “bovenwinds” (waar de wind vandaan komt) en op ruime afstand van het gebouw
–           Schat altijd de situatie goed in voordat u besluit eventueel een bluspoging te doen; blus alleen een beginnende brand en
geen uitbreidende (grotere) brand

Bij gaslucht
–           Direct het gehele gebouw (laten) ontruimen via de (nood)uitgangen
–           Deuren en ramen zoveel mogelijk openzetten i.v.m. optimale ventilatie
–           Schakel indien mogelijk stroom- en gastoevoer uit
–           Verzamel iedereen op ruime afstand van het gebouw

Algemeen
Leden dienen een geldige bag tag en gasten een geldige greenfeekaart zichtbaar aan de golftas te bevestigen gedurende het verblijf op de golfbaan.
De greenfee moet vooraf zijn voldaan bij de caddiemaster. Betaling uitsluitend per pin. Indien de caddiemaster afwezig is, kan de dagcontributie betaald worden door middel van de greenfee-enveloppe bij de bar in het clubhuis.
Toeschouwers en aangelijnde honden mogen spelers vergezellen. Toeschouwers noch honden mogen tees, green en bunkers betreden.
Tijdens wedstrijden dienen toeschouwers minimaal 50 meter afstand te houden van de flights.
Een niet lid kan maximaal 5x per jaar gebruik maken van de baan.

Introductie
Leden die gasten willen introduceren dienen tijdig te reserveren bij de caddiemaster. De caddiemaster heeft inzicht in de baanbelasting en door gedoseerde introductie van gasten en greenfeespelers is het voor overige leden mogelijk om te kunnen spelen zonder startijdreservering.
Leden kunnen onbeperkt max. 3 spelers (introducees) per keer introduceren. Bij meer dan 3 spelers valt dit onder de eenmalige groep max. 14 introducees. Eenmaal per jaar is het leden toegestaan een groep van max. 14 spelers te introduceren tegen betaling van het introductie tarief.

Openingstijden golfbaan
In zowel het zomerseizoen (ingangsdatum zomertijd tot ingangsdatum wintertijd) als in het winterseizoen (ingangsdatum wintertijd tot ingangsdatum zomertijd) is de baan open van zonsopgang tot invallen duisternis.

Openingstijden toegangshek
Zomerseizoen (ingang zomertijd tot ingang wintertijd) : 07.00 – 22.00 uur
Winterseizoen (ingang wintertijd tot ingang zomertijd) : 08.00 – 20.30 uur
Tijdens de competitie : 07.00 – 23.30 uur
U kunt te allen tijde het terrein verlaten.

Sluitingstijd van de tee(s) voor wedstrijden
Voor het verspelen van wedstrijden vermeld in het wedstrijdprogramma worden tee 1 en soms tee 10 gelijktijdig gereserveerd voor de deelnemers.
15 Minuten vóór aanvang van een wedstrijd is/zijn de tee(s) gesloten. Deze 15 minuten zijn inbegrepen bij de teesluitingstijden.
Bij wedstrijden met een shotgun start dient de baan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd vrij te zijn.
De teesluitingstijden worden tijdig bekend gemaakt op het baanbord bij de entree en op de website.
Voor speciale wedstrijden kunnen afwijkende regelingen gelden.

Weekend- en feestdagen
Tee 1 tot 11.00 uur : uitsluitend 2- en 3-ballen, waarbij zoveel mogelijk 2-ballen geformeerd moeten worden, aangezien 2-ballen uitdrukkelijke voorrang hebben op de tee en standing in de baan
Tee 1 van 11.00 – 15.00 uur : hebben 3- en 4-ballen voorrang op de tee en standing in de baan
Tot 1 april: vóór 11.00 uur mogen leden met 4-ballen de baan in voor de snelle spelvormen greensome of foursome. Deze 4-ballen dienen de snelheid door de baan goed in de gaten te houden en achteropkomende snellere flights door te laten
Tee 7 : starten is niet toegestaan
Tee 10 : geen startmogelijkheid voor 3- en 4-ballen.

In het algemeen geldt het advies om regelmatig om te kijken of je niemand ophoudt. Mocht dat wel zo zijn, laat achteropkomende flights dan door of splits in 2-ballen.

Spelers met Baanpermissie
Deze spelers mogen op weekend- en feestdagen uitsluitend starten in het
–  zomerseizoen (ingang zomertijd) vóór 10.00 en na 15.00 uur
–  winterseizoen (ingang wintertijd) vóór 10.00 en na 14.00 uur.

Standing
In beginsel wordt gestart op tee 1. Spelers, die gestart zijn op tee 1 en de holes in de numerieke volgorde spelen, hebben altijd voorrang boven hen, die niet op tee 1 zijn gestart en/of de holes niet in de juiste volgorde spelen.
Flights van méér dan 4-ballen worden niet toegestaan, tenzij in een door de club georganiseerde wedstrijd. 3 /4-ballen starten niet op hole 10.

Startvolgorde tee 1 bepalen met balinleg in startspiraal
Deelnemer(s) van een flight kunnen een gemerkte bal achter de eventueel reeds aanwezige bal(len) in de startspiraal deponeren. Indien de flight op haar toerbeurt niet voltallig aanwezig is voor de afslag, verliest zij prioriteit en zal in beginsel achteraan moeten aansluiten.
Hierbij moeten de regels ten aanzien van standing van 2-, 3- en 4-ballen tijdens weekend en feestdagen in acht worden genomen.

Voorrang en veiligheid in de baan Voorrangsregels
–  Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang in de baan. U dient overtuigd te zijn dat, wanneer u slaat, uw bal de greenkeeper niet raakt. Neem een ruime marge als u slaat.
Greenkeepers werken in de baan en u dient op hen te letten en niet omgekeerd. Wacht totdat zij een doorspeelteken geven.
–  Spelers, die niet deelnemen aan een wedstrijd uit het wedstrijdprogramma en die worden ingehaald door het deelnemersveld, moeten dit hele veld onmiddellijk doorlaten.
Er achteraan spelend moet er voldoende afstand worden gehouden.
–  Spelers, die gebruik maken van een handicart ontlenen daaraan geen voorrang op andere spelers in de baan.
–  Spelers die 9 holes spelen, nemen bij hole 7 een gele vlag mee in hun tas. Dit is het signaal dat men na 9 holes uitstapt.
–  Starten op hole 10 is uitsluitend in overleg met de caddiemaster toegestaan en als er geen spelers op hole 9 lopen.

Veiligheid
–  Denk steeds vóór elke slag aan de veiligheid van uw medespelers, spelers voor u en greenkeepers.
–  Bij het passeren van de bel op hole 12 dient u hiermee een signaal te geven ten teken dat de omgeving vrij is.

Zorg voor de baan
De golfbaan ligt in het natuurgebied van Den Treek Henschoten. Alle gebieden buiten afslagplaatsen, fairways incl. 1e cut, greens en greenomgevingen en de paden, behoren tot dit natuurgebied waarvan de flora en fauna beschermd dienen te worden.

 • De baan correct achterlaten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks repareren en divots terugleggen.
 • GROENE PAALTJES: geven kwetsbare groeigebieden aan; deze gebieden alleen zonder draagtas en zonder trolley betreden om de bal te zoeken en de bal te spelen.
 • NA DE AFSLAG: niet weglopen door de rough, lang gras of heide gebieden, maar alleen over de (bos)paden naar de fairway lopen, ook wanneer de tas wordt gedragen.
 • BAL ZOEKEN IN DE HEIDE OF DE ROUGH: de kortste weg vanaf de paden of de fairway het zoekgebied in en uit te lopen. Nooit met trolleys de rough of heide in.
 • DE GREEN: op, langs en rond de greens geen draagtassen neerzetten; trolleys weghouden van de gehele greenomgeving. Rond de greens de paden volgen.
 • TROLLEY’S niet op en rond de afslagplaatsen zetten en weghouden van bunkers. Trolley’s dus alleen op paden, fairways en 1e cut van de rough houden.
 • AFVAL zoals drinkflesjes en verpakkingen: ingeval afvalbakken in de baan zijn gemist, afval in de tas houden tot het einde van de ronde. Teemarkers zijn geen afvalbakjes, het afval dient uit de natuur te blijven.
 • ROKEN IN EN ROND DE BAAN = CODE ROOD: dit is ten strengste verboden, ook op alle bospaden langs en buiten de baan. Dit valt binnen de gemeentelijke verordening die geldt voor het gehele natuurgebied Den Treek Henschoten.
 • De Hoge Kleij is ROOKVRIJ (incl. e-sigaretten), ook rond het clubhuis, op en rond de oefenfaciliteiten en het parkeerterrein.

Zorg voor de baan is tevens onderdeel van de Plaatselijke Regels.

 

Het is aan de leden en bezoekers het clubhuis in een behoorlijke staat te houden, zich daar op passende wijze te gedragen en zich te houden aan het gestelde in dit reglement.

Toegang
–  Het clubhuis is toegankelijk voor leden, donateurs/gezelligheidsleden, professionals en medewerkers van Golfclub De Hoge Kleij, introducees van leden, greenfeespelers, begeleiders van jeugdleden, bedrijfscertificaathouders en sponsors.
–  Dieren worden in het clubhuis niet toegelaten, m.u.v. servicehonden.
–  Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in het clubhuis en op het terras. In de  baan mag een telefoon niet gebruikt worden voor bellen of berichten, tenzij in uiterste nood. Het geluid van de telefoon dient op stil te staan.

Introductie
–  Het is de leden toegestaan ook niet-spelende gasten in het clubhuis te introduceren. Deze introductie mag het besloten karakter van de Golfclub niet aantasten.
– Gastvrouw/heer is verantwoordelijk voor de registratie van de naam van de introducees direct na binnenkomst bij de caddiemaster.
–  Leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun introducees.

Ruimten in het clubhuis
– De kamers van het bestuur, de commissies en het secretariaat zijn door de sponsors of door leden voor bijeenkomsten te reserveren bij het secretariaat. Deze ruimten mogen slechts gebruikt worden voor clubwerkzaamheden. Zie daarvoor het reglement “gebruik vergaderzalen”.

Golfschoenen
–  Het dragen van golfschoenen in het clubhuis is toegestaan.
–  Op de plaatsen in de clubzaal waar vloerbedekking ligt, is het dragen van golfschoenen met stalen spikes verboden.
–  In het restaurantgedeelte van de clubzaal is het dragen van golfschoenen niet toegestaan.
–  Alvorens het clubhuis te betreden, eerst de golfschoenen reinigen met de schoenborstels bij ingangen of schoonspuiten achter het secretariaat.
–  Om veiligheidsredenen adviseert het bestuur in de winterperiodes golfschoenen met stalen spikes.

Hal, garderobe en kleedkamers
–  Schoenen moeten worden opgeborgen in de lockers of naar huis worden meegenomen. –  Alle losse kleding, tassen enz. behoren in de kleedkamers te worden opgehangen/geplaatst.
–  Uitsluitend met toestemming van het secretariaat mogen mededelingen op de publicatieborden worden aangebracht.

Zaal, restaurant, terras en bordes
–  Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren of dranken te gebruiken.
–  Aan jongeren beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
–  In het clubhuis en op het bordes is roken niet toegestaan.
De Hoge Kleij is rookvrij (incl. e-sigaretten).
–  Zaal en restaurant kunnen in de wintertijd op beperkte schaal ter beschikking worden gesteld voor privé ontvangsten (m.u.v. condoleances).
–  Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in het clubhuis of op het terras.

Cateringfee
– Leden betalen jaarlijks via de contributienota een verplichte cateringfee. Het maken van schulden aan de bar is niet toegestaan. Het saldo van de cateringfee dient te allen tijde een positief te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen, kan men van de pachter een rekening tegemoet zien, verhoogd met administratiekosten.
– Aan het einde van het contributiejaar vervalt een evt. positief saldo aan de pachter. Het bijgestorte bedrag gaat mee naar het nieuwe jaar.

Stokkenkelders clubhuis en driving range
–  Alle stokken, tassen en (elektrische) karren in de stokkenkelder moeten in de lockers zijn opgeborgen. In de grote ruimte mogen zij niet langer dan strikt noodzakelijk worden neergezet. Er moet te allen tijde een vrije doorgang aan de zijde van de lockers blijven.
Ook is het niet toegestaan hier elektrische karren te parkeren.

EHBO
–  Een EHBO-set is bij het secretariaat, de caddiemaster, in de wedstrijdkamer en bij de bar aanwezig.
–  Een defibrillator (AED) hangt in de hal van het clubhuis en is aanwezig in de marshalcart.

Gevonden voorwerpen
|-  Waardevolle gevonden voorwerpen dienen te worden ingeleverd bij het secretariaat.
–  Overige gevonden voorwerpen dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers in de stokkenkelder onder het clubhuis.

Parkeren van trolleys en draagtassen
–  Plaats trolleys en (draag)tassen buiten het clubhuis op de daarvoor bestemde ruimte (uitsparing bij het terras) of onder de galerij van het secretariaat.
–  Het is niet toegestaan om uw trolley of (draag)tas onder het informatiebord te stallen.
–  Ter voorkoming van diefstal is ons advies uw trolley of (draag)tas direct op te bergen in uw locker of auto.

Parkeren van auto’s en fietsen
–  De eerste parkeerplaatsen aan de rechterzijde zijn gereserveerd voor vrijwilligers in functie en de winnaar van de maandbeker 1 c.q. de Best of the Best wedstrijd.
–  Aan de linkerzijde zijn parkeerplaatsen voor gebruikers van een handicart.
De kleine parkeerruimte voor de handicartstalling is uitsluitend gereserveerd voor gebruikers van een handicart op de dag dat zij daadwerkelijk gebruik maken van een handicart.
–  Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling achter het secretariaat bij de parkeerplaats voor gebruikers van een handicart.

Overig
–  In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.