In januari 2018 is de Club van 100 opgericht! De Club van 100 heeft mede als doel om (top)golf bij Golfclub De Hoge Kleij te stimuleren en te financieren, maar zij levert ook een financiële bijdrage aan de overige activiteiten en doelen van Golfclub De Hoge Kleij. De Club van 100 wil een integraal onderdeel zijn van Golfclub De Hoge Kleij, waarbij het stimuleren van eigen jeugd en het opleiden van topspelers en -speelsters een belangrijk doel is.

Om zowel de topsport als de recreatieve golfers te steunen moeten er middelen aangewend worden die niet altijd binnen de begroting van Golfclub De Hoge Kleij vallen. De Club van 100 heeft zich ten doel gesteld deze activiteiten te helpen verwezenlijken. Je kunt hierbij denken aan het faciliteren van trainingen en het aanschaffen van hulpmiddelen voor de pro’s voor op en rond de driving range. Ook bij het nieuw/te verbouwen clubhuis met vernieuwde trainingsaccommodatie kunt u denken aan de steun van de Club van 100.

De keuzes van de bestedingsdoelen worden door het bestuur van de Club van 100 gemaakt. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de coaches van de golfschool, maar ook de leden van de Club van 100 kunnen ideeën aandragen en zo een actieve rol spelen.

Bank op hole 14, geschonken door de Club van 100

Als lid van de Club van 100 bent u extra betrokken bij talentvolle spelers en speelsters van onze golfclub. Uw bijdrage aan de Club van 100 zorgt er niet alleen voor dat de selecties van De Hoge Kleij meer middelen krijgen om (nog) beter te presteren, maar ook de overige leden van De Hoge Kleij profiteren van uw bijdrage. De bijdrage voor de Club van 100 bedraagt € 100,- per jaar.

Als lid van de Club van 100 krijgt u ook extra’s, zoals:

  • Het ontvangen van wedstrijdverslagen van Heren 1.
  • Een uitnodiging voor de Club van 100 borrel tijdens de thuiswedstrijd van  Heren 1.
  • Het ontvangen van een nieuwsbrief.
  • Een uitnodiging voor masterclasses of lezingen.
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse Club van 100 Cup.

Onderdeel zijn van de Club van 100 betekent:

  • U levert een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke functie van Golfclub De Hoge Kleij, doordat aan onze huidige en potentiële spelers en speelsters meer geboden kan worden.
  • Uw bijdrage wordt zorgvuldig en nuttig besteed.

Klik hier voor de akte van schenking.

Bestuur Club van 100:
Dirk Jan Davids Blumink (voorzitter), Madeleine Sprik en Marion ter Beek
Wij zijn te bereiken via het volgende mailadres: clubvan100@hogekleij.nl