Menu

Introductie

Per 1 januari 2021 is het zover en zal ook in Nederland het Wereld Handicap Systeem het EGA Handicap Systeem vervangen. Met de introductie van het WHS zijn alle golfregelsystemen in de hele wereld gelijk: de Rules of Golf, de Amateur Status, de Equipment Rules en het World Handicap System. Een handicap, bijvoorbeeld 18, vertegenwoordigt dan over de gehele wereld dezelfde speelsterkte. En omgekeerd kan een speler overal in de wereld spelen vanaf zijn WHS-handicap.

Algemene berekening van je handicap in het WHS

Een WHS-handicap geeft weer welke score een speler kan halen als hij goed speelt onder standaardomstandigheden. Maar een speler speelt niet altijd goed. Iedere baan is anders. Iedere dag is anders. Het WHS houdt rekening met deze verschillen.

Je score

Het fundament van het WHS is je score. Deze geeft aan hoe goed je hebt gespeeld in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van de omstandigheden. De Course en Slope Rating zijn een maat voor de moeilijkheidsgraad van de baan onder standaardomstandigheden. De Playing Conditions zijn een maat voor de omstandigheden van de dag zoals het weer, de hoogte van de rough of de pinposities. Deze Playing Conditions worden in het WHS aan het eind van iedere dag berekend uit alle ingeleverde qualifying scores (vergelijk de huidige CBA).

Het WHS gebruikt voor de berekening van een handicap niet het aantal stablefordpunten, maar het aantal slagen, gemaximeerd op score per hole van Net Double Bogey (Par + 2 + aantal handicapslagen dat je meekrijgt op een hole).

De beste 8 van de laatste 20

Je scores worden bijgehouden in het handicapadministratiesysteem. Dit verandert niet. Maar je nieuwe handicap is niet meer gebaseerd op je laatste handicap, maar op het gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 scores. Je slechtste scores tellen niet mee en je WHS-handicap geeft dus weer hoe goed je hebt gespeeld op je betere dagen. Ook in dit systeem geldt, hoe meer scores je inlevert, des te beter je handicap overeenkomt met je werkelijke speelsterkte.

Goede dagen en slechte dagen

Iedere speler kan een slechte dag hebben of zelfs een periode niet in vorm zijn. Dat is van tijdelijke aard. Daarom kijkt het WHS niet alleen naar je meest recente beste scores, het kijkt ook naar je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden: de Low Handicap Index. Heb je een slechte dag, dan zorgen de Soft Cap en de Hard Cap mechanismen ervoor dat je handicap niet te snel omhoog kan gaan. In de volgende nieuwsbrief gaan we daar verder op in.

Erg goede dagen

Vooral beginners en jeugd kunnen soms met grote sprongen vooruitgaan in een korte periode. En soms heb je gewoon een uitzonderlijk goede dag en haal je een score van 7 of meer slagen onder je handicap. Het systeem past dan een extra verlaging van je handicap toe.

Maatwerk

Het handicapcalculatiesysteem kan niet altijd een significante verandering in de speelsterkte van een speler opmerken. Dan is maatwerk nodig. De Handicap Commissie kan met een Jaarlijkse of Tussentijdse Review de handicap aanpassen aan de werkelijke speelsterkte van een speler.

Transitie van EGA naar WHS-handicap

De berekening van een WHS-handicap gaat anders dan die van je oude EGA-handicap. Daarom zal je handicap in het WHS-systeem waarschijnlijk anders zijn dan je laatste EGA-handicap per ultimo 2020.

Om de beste 8 van de laatste 20 scores te selecteren wordt teruggekeken naar al je qualifying scores vanaf 2016. Van deze scores worden niet de stablefordpunten gebruikt, maar het aantal slagen per hole, gemaximeerd op Net Double Bogey. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar beschikbaar zijn in een digitale database en omdat de scoringsgeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de speelsterkte van een speler.

Beschikbaarheid scores

Een belangrijke factor in het verschil tussen je laatste EGA-handicap en je nieuwe WHS-handicap is het aantal scores dat beschikbaar is om je WHS-handicap te berekenen en een trend in je scores te kunnen zien.

Zijn er 20 scores of meer beschikbaar op het moment dat de EGA-handicap wordt omgezet in een WHS-handicap, dan komt je golfvaardigheid het best tot zijn recht in je nieuwe WHS-handicap. Ook treedt dan automatisch het ‘Soft Cap’ en ‘Hard Cap’ mechanisme in werking en wordt een eventuele stijging beperkt.

Veel golfers hebben in de afgelopen jaren minder dan 20 kaarten ingeleverd. Dat betekent dat er minder scores gebruikt kunnen worden. Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd worden die significant slechter zijn. Initieel zal de handicap niet zoveel omhooggaan, maar wanneer meer scores ingeleverd worden zal de handicap snel stijgen.

Zijn er 5 scores beschikbaar dan zal de laagste score van die 5 genomen worden voor je WHS Handicap. Zijn er 8 dan wordt gekeken naar het gemiddelde van je beste 2 scores. Per saldo zal je WHS-handicap erg gevoelig zijn voor fluctuaties bij minder dan 9 scores sinds 2016.

De afbeelding hieronder laat zien hoe de beschikbare scores uit het EGA-systeem worden gebruikt voor de WHS-handicap. Hier is ook te zien dat de handicap extra verlaagd wordt wanneer te weinig kaarten beschikbaar zijn. De reden is dat uit onderzoek is gebleken dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.

Voor de meeste golfers zal gelden dat de WHS-handicap hoger zal zijn. Een EGA-Systeem kijkt vooral naar je laatste handicap en weerspiegelt wat je kunt presteren op een topdag. Bij een goede ronde zakt een EGA-Handicap altijd, terwijl dat een WHS-handicap niet zo hoeft te zijn.

Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.

Aantal scores Scores die voor de hcp berekening worden gebruikt Aanpassing voor de WHS handicap
1 Score -2.0
2 Laagste 1 -2.0
3 Laagste 1 -2.0
4 Laagste 1 -1.0
5 Laagste 1 0
6 Gemiddelde van de laagste 2 -1.0
7-8  Gemiddelde van de laagste 2 0
9-11 Gemiddelde van de laagste 3 0
12-14 Gemiddelde van de laagste 4 0
15-16 Gemiddelde van de laagste 5 0
17-18 Gemiddelde van de laagste 6 0
19 Gemiddelde van de laagste 7 0
20 Gemiddelde van de laagste 8 0

Advies

De 20 scores of meer maken het nieuwe WHS een robuust systeem. Het advies aan iedereen is om al dit jaar zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook al is je buffer niet meer in zicht. Immers, deze score gaat deel uitmaken van de beste 8 en dan leveren 31 stablefordpunten een betere WHS-score op dan 26 stablefordpunten.

Mocht er in 2021 een groot verschil tussen je EGA-handicap en je WHS-handicap zijn, dan is de beste tip om veel qualifying rondes te spelen. Je WHS-handicap zal dan snel beter overeenkomen met je speelsterkte.

Qualfying kaarten op andere banen

Loop je qualifying kaarten op andere banen in Nederland? Voer dan je bruto score per hole in. Een score met alleen stablefordpunten kan niet zo goed gebruikt worden voor de omzetting naar een WHS-handicap.

Op dit moment is het niet mogelijk om voor qualifying rondes op buitenlandse banen de bruto score in te voeren. Er wordt door de NGF en de softwareleveranciers gezocht naar een mogelijkheid om deze scores toch om te zetten. In de tussentijd is het advies om de kaarten te bewaren.

Vragen?

In de komende tijd zal de handicapcommissie je in ‘Het laatste nieuws’ zo goed mogelijk informeren over het WHS. Zo ‘lopen’ we volgende week we een ronde onder het WHS-handicap systeem. Heb je vragen, stuur dan een mail naar handicapcie@hogekleij.nl

Ronde voorbeeld

Hier vindt u een voorbeeld van een ronde met het WHS:

Vóór de ronde
Course handicap

Het begint met de keuze van een combinatie van tee en lus(sen). Iedere set tees heeft een eigen moeilijkheidsgraad: de Course Rating en de Slope Rating. Deze bepalen de Course Handicap: het aantal handicapslagen dat je krijgt of geeft op je standaardhandicap. In het EGA-systeem wordt dit de Playing Handicap genoemd. De Course Handicap is te vinden in de handicaptabellen, de apps of de website van de baan.

Dan de spelvorm. De spelvorm bepaalt de handicapverrekening van de Course Handicap, bijvoorbeeld 95%. Dit is in het WHS de Playing Handicap. Voor individuele strokeplay en stableford spelvormen is de WHS Playing Handicap gelijk aan de Course Handicap.

Geschikt voor handicapdoeleinden

Niet iedere ronde levert een score op die gebruikt mag worden voor handicapdoeleinden. De zogenaamde Acceptable Score moet gespeeld zijn volgens de Rules of Golf, op een qualifying baan, met een actuele Course en Slope Rating, in het gezelschap van een marker en met een voor handicapdoeleinden geldige spelvorm. Geschikte spelvormen zijn Individuele Strokeplay-vormen, zoals Strokeplay, Stableford, Tegen Par, Tegen Bogey en Maximum Score.

In het WHS zijn er geen handicapcategorieën meer. Per 1 januari 2021 kunnen dus ook spelers uit categorie I (met handicap 4.4 of lager), Q-kaarten en wedstrijdscores inleveren voor 9 of 18 holes. 

Ook scores over 10, 11, 12 of meer holes kunnen in het WHS qualifying zijn. De gedachte hierachter is dat men ook een qualifying ronde moet kunnen spelen over 12 holes als hole 12 bij het clubhuis uitkomt. Er worden mogelijk nog wel bepaalde voorwaarden gesteld aan de een ronde voor een Q-kaart of wedstrijd over 10 t/m 17 holes. Hierover volgt later meer informatie.

De ronde
Net Double Bogey

De handicapslagen worden ook in het WHS-systeem verdeeld over de holes volgens de stroke index. Ongeacht de spelvorm van de ronde, geldt voor handicap doeleinden een maximum hole score, om te voorkomen dat de score onevenredig wordt beïnvloed door 1 of 2 slechte holes. De maximum score voor iedere hole is een Net Double Bogey: Par+2+je handicapslagen.

Voorbeeld: Een speler krijgt op een Par 4 twee slagen mee. De Net Double Bogey op deze hole is 4+2+2=8.

Marker en tijdig inleveren

Na verificatie van de marker kan de score ingevoerd of ingeleverd worden. Dit is dan de Bruto Score. Het invoeren van de score moet zo snel mogelijk gebeuren, op dezelfde dag.

Na de ronde: naar een nieuwe handicap

Om van de Bruto Score naar een nieuwe WHS Handicap te komen moeten nog een paar stappen doorlopen worden.

Aangepaste Bruto Score

De eerste stap is dat alle scores gecorrigeerd worden voor Net Double Bogey. Ook de scores voor holes die je eventueel niet gespeeld of niet uitgeholed hebt. Net als de stablefordscores in het EGA-systeem.  

Een score voor minder dan 18 gespeelde holes worden aangevuld tot een score voor 18 holes. Voor een 9-holes score wordt 2x de gespeelde 9-holes genomen. Wél met een score voor de eerstvolgende, niet gespeelde, hole van netto par +1 en voor de holes daaropvolgend met een score van netto par (netto par = 2 stablefordpunten). In het EGA-systeem wordt een score van 9-holes aangevuld met 18 stablefordpunten, in het WHS zijn dit er dus 17. Maar in het EGA-systeem werd een score voor 9-holes niet gecorrigeerd in de stablefordpunten maar in omvang van de buffer.

Het resultaat is de Aangepaste Bruto Score.

Dagresultaat (Score Differential)

Deze Aangepaste Bruto Score is de score op een bepaalde baan op een bepaalde dag. Maar een handicap in het WHS-systeem is de speelsterkte op een standaardbaan en onder standaardcondities.

Je Aangepaste Bruto Score wordt daarom teruggerekend naar een standaardbaan met behulp van de Course Rating en de standaardcondities voor het weer, de baan en de set-up van de baan met behulp van de Playing Conditions Calculation.

De PCC is vergelijkbaar met de CBA in het EGA-systeem, maar veelomvattender. De PCC-calculatie wordt aan het eind van elke dag uitgevoerd over minimaal 8 scores van spelers met handicap 36 of lager en kan variëren tussen -1 en +3.  Voor een 9-holes ronde wordt de helft van de PCC gebruikt. De verwachting is dat een PCC-uitkomst in 10-15% van de gevallen zal afwijken van 0.

Het resultaat is de Score Differential (het Dagresultaat). De berekening wordt natuurlijk helemaal automatisch gedaan, maar voor de geïnteresseerden is de formule:

Score Differential= (113÷Slope Rating) x (aangepaste bruto score – Course Rating – PCC)

Dit dagresultaat van je ronde wordt toegevoegd aan de historie van dagresultaten in het handicapoverzicht.

 

Nieuwe handicap, Soft Cap, Hard Cap Exceptional Score

Het systeem kan nu aan de slag en berekent de nieuwe handicap uit het gemiddelde van de 8 beste dagresultaten van de laatste 20 scores.  In de afbeelding is de nieuwe handicap 15,6.

Maar is het verschil tussen de nieuwe handicap en de Laagste Handicap van de afgelopen 12 maanden groter dan 3, dan treedt een mechanisme in werking om een sterke stijging te beperken. Alle slagen meer dan drie tellen voor 50% mee. Zou je nieuwe handicap bijvoorbeeld stijgen met 4 slagen, dan wordt de stijging beperkt tot 3.5. De maximale stijging (inclusief toepassing van de Soft Cap) is 5: de Hard Cap.

De Soft Cap en Hard Cap kunnen alleen in werking treden bij 20 dagresultaten of meer in de handicap historie.

Is er sprake van een exceptioneel goede score, dan treedt een ander mechanisme in werking. Bij een dagresultaat die 7 tot 10 slagen lager is dan de huidige handicap, worden de laatste 20 dagresultaten verlaagd met 2 slagen. Is het verschil meer dan 10 slagen, dan de verlaging 3 slagen.

Tot slot

De NGF heeft een kort videofilmpje uitgebracht waarin de belangrijkste termen van het WHS nog eens de revue passeren. En.. probeer eens je eigen handicap uit te rekenen in het WHS- systeem!

Vragen over het WHS? Mail je vraag naar handicapcie@hogekleij.nl

Welke scores gaan naar het WHS?

Bruikbare scores

Zoals bekend wordt voor de overgang naar het WHS-systeem de scores gebruikt die beschikbaar zijn in de EGA-handicaphistorie van een speler. Hoe meer scores (20, liefst meer) en hoe recenter, hoe beter je nieuwe handicap overeenkomt met je speelsterkte.

Van bruikbare scores moeten – voor een probleemloze omzetting – behalve stablefordpunten, ook Par, Slope Rating, Course Rating, score en stableford punten per hole bekend zijn. De NGF kan de scores zonder deze gegevens niet omzetten in een aangepaste bruto score en dagresultaat.

De NGF onderzoekt nog wel mogelijkheden om onvolledige gegevens om te zetten, maar wat minimaal bekend moet zijn is de stableford score per hole.

Nederlandse banen

Voor scores gelopen op Nederlandse banen geldt daarom: vul je scores in per hole. Dus niet alleen het totaal aantal stableford punten. Par, CR en SR zijn voor Nederlandse banen automatisch beschikbaar.

Buitenlandse banen

Voor buitenlandse banen is het niet mogelijk om scores per hole, stablefordpunten per hole, Par, Course Rating en Slope Rating in te voeren.  Verzoek is daarom om, nadat je de score hebt ingevoerd, deze gegevens te mailen naar handicapcommissiehogekleij@gmail.com. Een foto van de scorekaart met de benodigde gegevens mag natuurlijk ook. Heb je meegedaan aan een wedstrijd, geef dan ook de CBA erbij.

Door de NGF en softwareleveranciers wordt hard gewerkt om het In de nabije toekomst wel mogelijk te maken om de juiste gegevens in te voeren voor buitenlandse banen.

Let op: scores die In ieder geval niet gebruikt zullen worden:

 • Handicap aanpassingen, bijvoorbeeld op verzoek. Is je handicap aangepast door de handicapcommissie, dan is het belangrijk om ook Q-kaarten te lopen die wel bruikbaar zijn voor de omzetting.
 • Q-kaarten die zonder holescores worden ingevoerd, ook al zijn het scores die gelopen zijn op De Hoge Kleij of andere Nederlandse banen.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar handicapcie@hogekleij.nl

Tijdpad voor het WHS

De NGF heeft een planning afgegeven voor de transitie naar het WHS-systeem. De transitie duurt van 16 december tot 1 maart 2021. De data zijn onder voorbehoud.

Vandaag (16 december 2020) begint de eerste fase van de overgang van EGA-handicap systeem naar het WHS. Nog even op een rijtje, met, zoals dat gaat, wat wijzigingen en toevoegingen.

Fase 1 | 16 dec – 4 jan 2021

 • Uitvoering transitie door de NGF.
 • In tegenstelling tot eerdere berichten is het gewoon mogelijk om Q-kaarten te blijven invoeren. Er is nu geen ‘vries’-periode.

Fase 2 |  4 jan – 1 maart 2021

De EGA-handicap en de WHS-handicap zijn beide zichtbaar voor spelers evenals de laatste 20 scores met de beste 8. De WHS-handicap wordt echter niet real time bijgewerkt. Het streven van de NGF is om de WHS-handicap 2 à 3 keer in deze periode te actualiseren.  De EGA-handicap blijft dan ook leidend voor scorekaarten. De handicapcommissie kijkt of bij grote afwijkingen correcties nodig zijn, maar handicapaanpassingen zijn in deze periode nog niet mogelijk. Het is goed om te weten welke handicapgegevens in deze periode niet omgerekend kunnen worden:

Andere gegevens die niet bij de omrekening verwerkt kunnen worden zijn CBA gegevens.

In de tweede helft van februari is er een ‘vries’ periode voor het verwerken van Qualifying Scores. Scores kunnen wel worden ingevoerd in de Golf.nl app of Proware, maar komen in een wachtrij om later alsnog verwerkt te worden.

Vanaf 26 februari, na de ‘vries’-periode kunnen weer handmatige handicapaanpassingen worden doorgevoerd door de handicapcommissie, wordt de wachtrij verwerkt en kunnen ‘oude’ buitenlandse scores met terugwerkende kracht worden toegevoegd, voor een actuele WHS-handicap.

Fase 3 | vanaf 1 maart 2021

Het WHS gaat live en de WHS-regels gaan gelden. De nieuwe handicap tabellen worden opgehangen en zijn van kracht. De nieuwe handicaptabellen zijn nodig omdat spelers uit categorie 1 nu ook 9-holes scores mogen inleveren. Ook nu nog kunnen handicapaanpassingen en buitenlandscores met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Dubbele Handicap

Na 4 januari zal zowel de WHS-handicap als de EGA-handicap worden getoond in de Golf.nl app en MijnHogeKleij. Spelers kunnen dan ook de (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd. Vanaf 4 januari worden scores ook weer gewoon verwerkt.

Go Live WHS

Vanaf 1 maart zal alleen het WHS-systeem actief zijn. Per deze datum gelden ook de nieuwe handicaptabellen, o.a. met de 9-holes course handicap voor categorie 1 spelers.

Qualifying scores en handicap tijdens de transitie

 • Het EGA-systeem blijft leidend voor de playing handicaps en clubwedstrijden tot 1 maart. Daarna is het WHS-systeem leidend en verdwijnt de EGA-handicap.
 • Scores van rondes na 16 december komen in een wachtrij tot 4 januari. Oudere scores kunnen niet meer doorgevoerd worden.
 • Spelers hebben zowel een EGA-handicap als een WHS-handicap vanaf 4 januari.

Meer informatie over het WHS is te vinden op ngf.nl/whs en op de website van De Hoge Kleij of stuur een mailtje naar handicapcie@hogekleij.nl

 

Nieuwe handicap

WHS-handicap op de Webapp en Golf.nl

Eerder dan aangekondigd was een eerste berekening van ieders WHS-handicap te zien op de
Webapp van Proware en op Mijn Hoge Kleij via het ‘Check uw WHS-handicap’ linkje op het Dashboard. Vanaf 4 januari wordt de WHS-handicap ook getoond op de Golf.nl app. Het is een eerste aanzet en totdat het WHS live gaat zal het WHS-overzicht meerdere keren geactualiseerd worden.

zoals te zien in Proware app

zoals te zien in Mijn Hoge Kleij

Afwijkingen

Afwijkingen van de huidige EGA- handicap in dit eerste overzicht zijn te verwachten:

 • De WHS-berekening is anders: de EGA-handicap is een beeld van de potentiële speelsterkte van een speler op een topdag. De WHS-handicap is het gemiddelde van de speelsterkten op de goede dagen. Grotere spreiding in scores geeft waarschijnlijk meer afwijking.
 • CBA’s en kaarten die ingevoerd zijn als een totaal aantal stableford punten zonder baangegevens kunnen niet meegenomen worden. Dit zijn bijvoorbeeld buitenlandkaarten. Na een oproep van de handicapcommissie heeft een aantal spelers wel de volledige scorekaart met baangegevens doorgegeven aan de handicap commissie. Deze worden na 1 maart ingevoerd met terugwerkende kracht.
 • De database van de NGF stemt niet altijd overeen met de database van Proware. Het komt voor dat de scores (nog) missen, of juist er onterecht instaan. Vooralsnog zullen de NGF en Proware hiernaar kijken.
 • Handmatig doorgevoerde handicapaanpassingen, bijvoorbeeld in de jaarlijkse review of tussentijds, kunnen niet omgerekend worden voor de transitie. Dit wordt eventueel opgelost na 1 maart.
 • Voor spelers met een handicap net boven of onder de 36 valt de beperking van het stijgen tot boven de 36 weg. Resultaten slechter dan 36 kunnen nu significant mee gaan wegen.

Dagresultaat berekening 9-holes

Een aantal spelers heeft gevraagd of de berekening in het WHS-overzicht wel klopt. De berekening is juist, maar de Aangepaste Bruto Score In het WHS-handicapoverzicht wordt gegeven voor 9 holes en moet nog wel aangepast worden naar 18 holes.

Een voorbeeld: een speler loopt 9 holes (1e lus) met een Par van 36, een Course Rating van 68,6 en een Slope Rating van 122. De PCC is 0. Het aantal handicapslagen dat de speler meekrijgt is 6. De aangepast bruto score over de 1e 9-holes is 42. In het EGA-systeem mochten 18 stableford punten worden bijgeteld, maar ging de buffer met 1 slag omlaag. In het WHS-systeem kennen we geen buffer en mag het equivalent van 17 stablefordpunten worden bijgeteld. Dat is Par (1e lus) + Handicapslagen (1e lus) + 1 = 36 + 6 + 1 = 43.

De Aangepaste Bruto Score voor gebruik in de berekening van het Dagresultaat wordt dan 42+43=85. Invullen in de formule van het Dagresultaat – (113/122) X (85 – 68,6) = (0,93) X (16,4) – komt uit op 15,2, speler’s speelsterkte van die dag. Gelukkig rekent het systeem het allemaal automatisch voor ons uit…

Folder

Bij de Clubmanager is een folder beperkt verkrijgbaar waar de basis van het WHS nog eens uitgelegd wordt. Veel en uitgebreider informatie is te vinden op www.ngf.nl/whs en op de site van De Hoge Kleij.

Namens de handicapcommissie: een gezond 2021 en happy golfing

1 maart 2021 live!

Maandag 1 maart gaan we over op het Wereld Handicap Systeem. Hoe zien de laatste loodjes van de overgang eruit?

Vrijdag 26 februari: Freeze

Eerst is er nog de ‘freeze’ voor de technische oplevering van het systeem door NGF en de softwareleveranciers. Spelers kunnen kunnen gewoon qualifying scores inleveren, maar worden in een wachtrij gezet. Op 27 februari worden ze met terugwerkende kracht verwerkt.

Zaterdag 27 februari

Handicapcommissies kunnen vanaf 27 februari voor het eerst zelf werken in het systeem, zoals handicap aanpassingen doorvoeren, buitenlandse scores invoeren (met terugwerkende kracht), etc. Vanzelfsprekend kan dit ook op en na 1 maart.

Maandag 1 maart: Go Live

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. De oude EGA-handicap verdwijnt en niet meer zichtbaar in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware.

Wat is er nieuw vanaf 1 maart

Scores invullen: GEEN STREEP OF ‘0’

Een 0 of een streep invullen betekent voor de golf.nl app of de clubsoftware in het nieuwe systeem dat de hole niet gespeeld is. Vul daarom altijd de bruto score in.

Is de spelvorm stableford of maximum score en mag je de bal oppakken, vul dan als score je persoonlijke netto double bogey score in (Par  + handicapslagen + 2). Weet je niet wat je hoeveel slagen je meekrijgt voor die hole, vul dan een 11 in. Het WHS-systeem zal deze score dan automatisch terugbrengen naar een netto double bogey.

Nieuwe handicaptabellen:

De handicaptabellen zijn uitgebreid:

 • Met een 9-holes baanhandicap voor spelers met een handicap lager dan 4.5
 • Met baanhandicaps boven handicap 36.0, want iedereen kan stijgen en dalen in handicap (met een max. van 54,0.
 • Met Course Rating-getallen voor 9-holes ronden. Deze zijn aangepast tot de helft van de 18 holes Course Rating. Kanttekening is dat er bij de 9-holes Course Rating in sommige gevallen een verschil van 0,1 punt is ontstaan, wat veroorzaakt wordt door de afronding van getallen.

Playing Conditions Calculation

Zoals eerder gemeld is de CBA berekening bij wedstrijden vervallen. De Playing Conditions Calculation  wordt berekend per lus van 9 of 18 holes. Per lus of luscombinatie heb je minimaal 8 scores nodig van spelers met een handicap van 36 of lager. De PCC zal gefaseerd ingevoerd worden, te beginnen met de 18-holes lussen. 

Buitenlandscores invullen via de app Golf.nl

Vanaf 1 maart is het mogelijk om niet alleen via de clubsoftware, maar ook via de golf.nl app buitenlandscores in te vullen.

Handicap 54

De procedure voor het behalen van handicap 54 blijft bijna gelijk, maar niet helemaal. Een speler mag met golfbaanpermissie en het diploma regelexamen op zak nog steeds een score inleveren, gespeeld vanaf handicap 54.  Is de score minimaal 36 stablefordpunten over 18 holes of 19 stablefordpunten of 9 holes, dan wordt de eerste handicap berekend over het dagresultaat met een extra verlaging van -2 conform de regels van het WHS systeem.

Inschrijfformulier NGF-competitie 2023
Competitievoorkeur
2e keuze
Inschrijving
Beleid
Dank voor je aanmelding!
Technische commissie Golfclub De Hoge Kleij
Corinne Merkens, Mirelle van der Voort, Philippe Hefting, Jeroen Schouten en Jan Maree