Menu

Winterbericht uit de baan

De winters in Nederland worden warmer en natter. De afgelopen periode bleek dat maar al te duidelijk. Onze baan op zandgrond kan het water redelijk goed aan. Bij de greens ligt dat wat moeilijker. Het water zakt wel weg maar de greens worden zo zacht dat ze erg kwetsbaar worden. Wintergreens zijn jammer maar in dat geval helaas onvermijdelijk. Sommige greens, zoals die op hole drie en zeven zijn eigenlijk de hele winter onbespeelbaar als we in april nog wat gras willen overhouden.

Meer licht en meer lucht zijn belangrijk om het gras in goede conditie te houden. Een van de redenen om in de winter bomen te kappen, is om de zo noodzakelijke open ruimte te herstellen of te creëren. Het boswerk houdt nooit op want bomen blijven groeien en blijvers nemen snel de plek in van wijkers.

Eind oktober hebben we met een groep van zeven, waaronder de hoofdgreenkeeper, onder leiding van Ronald Buiting, onze bosadviseur het werk voor deze winter uitgezet. Het beheerplan Bos en Heide is de leidraad bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Het plan is op de site terug te vinden voor diegenen die daar geïnteresseerd in zijn.

Naast de gras- en bostechnische redenen om te kappen zijn er ook golftechnische redenen. In samenspraak met de baanarchitect en de baancommissie worden die keuzes gemaakt.

De kapwerkzaamheden zijn nagenoeg voltooid als u dit leest. De laatste stronken worden weggefreest en komende week wordt alles opgeruimd. Het ziet er nu soms dramatisch uit maar we weten dat we over een paar maanden nauwelijks meer zien wat er verdwenen is.

Er zijn dunningswerkzaamheden uitgevoerd. Toekomstbomen zijn aangewezen en vrijgezet. Dit soort werkzaamheden valt nu al nauwelijks op.

Wat wel opvalt is de greenomgeving van hole 1. Op onze baan zijn met name de fijnsparren en de lariksen verre van gezond. Rond de green van hole 1 is met het oog op de toekomst in het recente verleden al herplant uitgevoerd voor bomen die toen nog niet gekapt waren. De aanplant van een paar jaar geleden krijgt nu de kans om uit te groeien. Ik ben enthousiast over de grote, nu meer vrijstaande den rechts voor de green.

Het ziet er anders uit maar ik denk dat we de komende jaren zullen zien dat het bepaald niet slechter is geworden. Tom riep al enthousiast dat hij verwacht dat de green tot een van de betere van de baan zal gaan horen, terwijl dat nu een van de mindere is.

Links van de green van vijf zijn drie flinke dennen gekapt. Het golfspel zal hier interessanter worden doordat herstelslagen mogelijk worden. Een wat meer gevarieerde begroeiing is daar nu mogelijk en dat is een aardig neveneffect.

Links van hole tien zal door extra licht en lucht het gras ook duidelijk beter worden.

Nog twee maanden doorbijten; vanaf half maart staan de tees weer op de plek waar ze horen!

Joost Sträter,
Baancommissaris


Datum geplaatst: 14 januari 2022

← Terug naar nieuws-overzicht