Menu

We gaan weer naar de zomer …

Na afgelopen week denk ik dat het slechte weer ver weg is. Ik weet dat ik me waarschijnlijk vergis en dat we voldoende momenten zullen krijgen waarop ik me afvraag of golf wel leuk is.  Op dit moment waan ik me toch in zuidelijker streken.

We, maar vooral onze greenkeepers hebben hard gewerkt deze winter. Er is achterstallig werk in het bos verricht en daarnaast hebben we op een aantal cruciale plaatsen meer ruimte gemaakt. Het bos inkijken in plaats van tegen het bos aankijken maakt een groot verschil. Op hole 3, 13, 14 en 15 is dat het meest duidelijk. Dat wil zeggen duidelijk voor ons. De stronken zijn weggefreest, het hout is weggereden. De ervaring leert dat maar weinigen later in het jaar weten waar er ruimte gemaakt is.

De werkzaamheden zijn verricht onder leiding van onze nieuwe hoofdgreenkeeper Rob Geurts, die de taken van Vincent met veel enthousiasme heeft overgenomen. Hij komt uit Brabant en is op zoek naar woonruimte in de omgeving. Wij zijn blij dat wij hem een tijdelijk onderkomen kunnen bieden in de oude woning van Angelique. Het is van belang dat de belangrijkste man voor de baan in de buurt woont.

Terwijl ik dit schrijf worden de oranje tees op de tweede negen aangelegd. De aanleg van nieuwe tees is een belangrijk onderdeel van het speelbaar maken van onze baan voor alle groepen. We hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid, nu het materieel toch aanwezig was, om een bij velen lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. We maken een extra tee, een zwarte tee, op 17. Niet iedereen zal van deze plek afslaan maar u zult met ons eens zijn dat het zicht vanaf de tee fantastisch is.

Ik heb eerder iets gedeeld over de eik tussen hole 1 en hole 5. We plaatsen niet direct iets terug maar we hebben met onze baanarchitect overlegd over hole 5. We ervaren daar een aantal zaken die beter kunnen. De rechterkant van de green is te steil en te bestraffend. Een slechte bal ligt helemaal beneden, een nagenoeg goede bal ligt ook helemaal beneden. We gaan dat verbeteren door het toevoegen van veel grond. De grond komt uit depot of uit een deel van de fairway van hole 1 die een ander punt van zorg is.

De Hoge Kleij is een baan waar lengte wel heel, misschien wel te, nadrukkelijk het spel bepaalt. Voor sommigen, zoals Bob Geurts (niet te verwarren met onze nieuwe hoofdgreenkeeper) is dat plezierig. 

De meesten, ik hoor daarbij, kunnen zich voorstellen dat iets korter vaak ook iets leuker is. Dat voor veel (niet alle) spelers hole 8 van vergelijkbare lengte is als hole 5, is een extra reden kritisch te kijken naar hole 5.

Wij gaan een extra tee bouwen op hole 5. Dat geeft mogelijkheden om voor alle spelers de hole aantrekkelijker te maken terwijl de meer masochistisch ingestelde spelers nog altijd de mogelijkheid hebben zichzelf pijn te doen vanaf bijna 200 meter.

De tekening van onze architect maakt duidelijk hoe dit er uit gaat zien. Vanzelfsprekend wordt in het werk exact bepaald wat er gebeurt. We zijn in de baancommissie erg scherp op speelbaarheid van een hole. We zijn enthousiast over heide maar niet op een plek waar ieder gemiddeld golfer zijn bal slaat. Dat heeft onze aandacht.

Omdat de afgelopen jaren gebleken is dat het uitvoeren van werkzaamheden in het najaar betekent dat een hole een serieus deel van het jaar onbespeelbaar is, streven wij ernaar werkzaamheden in het groeiseizoen uit te voeren. Concreet betekent dat overlast in het seizoen, maar de overlast zal wel van korte duur zijn.

Joost Sträter,
Baancommissaris

 

 

 

 

 

← Terug naar nieuws-overzicht