Menu

Verbod drivers op de driving range

Eén van de tendensen in het moderne golf is dat er steeds verder geslagen wordt als gevolg van beter materiaal, betere ballen en fittere, sterkere spelers, geholpen door Flightscopes, Trackmans en ProTracers. Dat zien we niet alleen op de Tour, maar ook op onze eigen club. Een consequentie daarvan is dat onze driving range niet meer lang genoeg is om alle ballen binnen het hek te houden, met als gevolg dat er zeer regelmatig ballen gevonden worden op en in de berm van de oprit naar de A28.

Vorig seizoen hebben we zelfs een incident gehad, waarbij een automobilist een bal op zijn auto gehad heeft. Dat is gelukkig met een sisser afgelopen, maar het risico op herhaling is te groot om hier niets aan te doen.  

Als bestuur hebben we de mogelijkheden onderzocht om het hek te verhogen, maar dit stuit op bezwaren van de gemeente en vergt bovendien een investering die ons inziens niet te rechtvaardigen is.

Vandaar dat wij nu geen andere keuze hebben dan het slaan van drives die het hek kunnen halen volledig te verbieden.
Dat betekent concreet dat als je als speler in staat bent om het hek te halen met een drive, je dit helaas niet meer kunt oefenen. De enige uitzondering is als je de diagonaal kunt gebruiken van de matten bij de oefengreen naar de hoek van de korte par-3’s, maar dan uiteraard alleen als daar niemand staat te oefenen.

Wij zullen hier samen met de pro’s strikt op gaan toezien en niet aarzelen om maatregelen te nemen tegen spelers die dit verbod negeren, van officiële waarschuwingen tot aan tijdelijke schorsingen. Het is een ieders verantwoordelijkheid hier goed mee om te gaan en ook anderen aan te spreken als deze vervelende, maar noodzakelijke regel overtreden wordt.

We rekenen op ieders begrip en medewerking.

 

Het Bestuur

 


Datum geplaatst: 6 maart 2018

← Terug naar nieuws-overzicht