Menu

Nieuwe Plaatselijke Regels

Op 22 oktober jl. is met de NGF regiocommissaris tijdens een ronde op onze baan gekeken naar de markeringen en naar onze Plaatselijke Regels. De bedoeling van de NGF is om een meer uniforme opzet van de Plaatselijke Regels op alle golfbanen te krijgen.
Het was regeltechnisch even wat werk, maar dit heeft nu geresulteerd in een geheel nieuwe en naar wij hopen, meer overzichtelijke stijl en beschrijving van de Plaatselijke Regels.

Een van de wijzigingen is dat de oude vertrouwde blauwe paaltjes om GUR aan te geven, deze winter vervangen zullen worden door blauwe paaltjes met een groene kop om een zgn. No Play zone aan te geven.
Dit zal dan bijv. te zien zijn bij de mierenhopen in het bos, jonge aanplant, op de zomergreens wanneer een wintergreen in gebruik is etc. etc.

GUR gemarkeerd met alleen een blauwe lijn zal ook nog te zien zijn in de baan. Dit zijn dan tijdelijke No Play Zones zoals bijv. (gerepareerde) schade op fairways etc.

Tenslotte hebben wij bij deze herzieningsronde ook tegen het licht gehouden om eventueel een extra Plaatselijke Regel ‘lift, clean and replace’ te introduceren voor de maand oktober, de laatste wedstrijdmaand van het seizoen.
Het moge duidelijk zijn dat dit alleen gebruikt zal worden indien het zelfs voor onze ‘droge’ baan echt nodig zou zijn afhankelijk van weersomstandigheden en conditie van de baan.
Dit zal dan alleen per seizoen bekeken worden in nauwe samenspraak met de Baancommissie. Mocht deze Plaatselijke Regel alsdan in die maand geactiveerd worden, kan ook voor die laatste wedstrijden de qualifying status van kracht blijven.

De nieuwe Plaatselijke Regels kunt u zonder inloggen vinden op de website onder ‘Baan’ en ‘Local Rules’.
Daarnaast ligt in de hal en bij de caddiemaster een geprinte versie om mee te nemen wanneer u gaat spelen.

De Regelcommissie
22 november 2021


Datum geplaatst: 29 november 2021

← Terug naar nieuws-overzicht