Menu

Het zit er weer op, en …

Het gaat weer beginnen!

Ik zou koppenmaker bij een krant moeten worden, in chocoladeletters een onbegrijpelijke tekst boven een stukje zetten, het zou me goed afgaan.

De winter is voor veel leden een lastige tijd. Het gaat niet alleen om het weer maar ook om het gebrul van kettingzagen. Ik kan u vertellen: “Dat zit er weer op”.
Er is bijzonder hard gewerkt in het bosvak dat dit jaar aan onderhoud toe was. Het werk zat mee want er was voldoende tijd om ook het vak dat vorig jaar niet afgemaakt is af te ronden. We zijn bij met het werk en dat is een compliment aan de greenkeepers waard.

Ik val in herhaling maar ik benoem graag nog een keer de redenen om bomen te kappen.

Grofweg zijn er twee redenen om ruimte te maken.

De eerste is bostechnisch van aard. Mindere bomen maken plaats voor zogenaamde toekomstbomen. Als we alles laten staan, groeit alles alleen omhoog en krijgen we geen mooie bomen in het bos.

We hebben ook te maken met bomen die verre van gezond zijn. Bijgaande foto van de stronk van een larix laat dat heel mooi zien. De lariksen op onze baan hebben hun betere tijd achter zich liggen. De strook tussen hole 15 en hole 16 ziet er, door gerichte aanplant in het verleden, ondanks het vellen van de lariksen heel goed uit. Die gerichte aanplant is van belang en wordt door de provincie gecontroleerd.

Afgelopen week heb ik met de controleur van de provincie een ronde gemaakt en de boswerkzaamheden toegelicht. Onze boswerk is naar behoren kan ik u vertellen.

Een andere reden is golf- en grastechnisch van aard. Bomen en gras gaan niet samen en bomen hebben de lastige gewoonte ieder jaar groter te worden. Op plaatsen waar de kwaliteit van het gras te zeer in het gedrang komt, kiezen we voor het golfspel en niet voor de boom. Een andere reden om te groot groeiende bomen te kappen is om ervoor te zorgen dat de strategie van de golfbaan intact blijft of hersteld wordt. Hoe mooi een boom ook is, als de toegang tot de green gehalveerd wordt of de fairway een pijpenla wordt, dan kiezen we voor het kappen van de boom. We waken ervoor dat er maar één manier overblijft om een hole te spelen. Dat vinden tourspelers en scratchgolfers misschien leuk maar dat gaat voorbij aan de oneindige variatie die je op een goede golfbaan verwacht en hoopt tegen te komen.

We gaan bij dat soort beslissingen niet over een nacht ijs. Het is een discussie in de baancommissie en de bosecoloog en de baanarchitect worden geconsulteerd. We begrijpen dat niet iedereen er op dezelfde manier tegenaan kijkt, maar ik hoop dat u ervan overtuigd bent dat moeilijke beslissingen weloverwogen worden genomen.

Het andere deel van de kop, “het gaat weer beginnen” is het leuke deel van dit stuk.

Vanaf volgende week is baan, ijs en weder dienende, weer qualifying. De teemarkers staan weer op de plek waar ze horen. We hebben nieuwe markers die, zoals ik eerder al een keer heb aangekondigd, ook de lengte van de te spelen baan laten zien (geel is 5900m, wit 6200, etc).

De kraantjes op de tee worden weer aangesloten, de bel op hole 12 staat weer goed, er zijn wat overbodige paaltjes weggehaald, de greens gaan met de hand gemaaid worden,

HET SEIZOEN GAAT BEGINNEN, WAT HEB IK ER ZIN IN!

Joost Sträter,
Baancommissaris

 

 


Datum geplaatst: 10 maart 2021

← Terug naar nieuws-overzicht