Menu

Geulen in de bunker

Met al het regengekletter kan het zomaar gebeuren dat in een bunker een uitspoelgleuf ontstaat.
Een behoorlijke schade die ook niet 1,2,3 gerepareerd kan worden.

Prompt kreeg de Regelcommissie hier dan ook vragen over: hoe te handelen wanneer de bal in een dergelijke gleuf ligt?
Prompt kan als antwoord gegeven worden het belang van kennis van de Plaatselijke Regels.
In artikel 4c is dit probleem nl. geregeld: wanneer de bal in een sleuf ligt of deze raakt, mag de belemmering zonder strafslag ontweken worden volgens Regel 16.1c:
– het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering voor de ligging van de bal bepalen;
– vanaf dit (referentie) punt een dropzone maken met 1 clublengte, niet dichter bij de hole;
– zonder strafslag de bal droppen in deze dropzone, zodanig dat de bal in de bunker wordt gedropt.

Die laatste zin lijkt overbodig, maar dat is niet zo. Het kan immers zijn dat de 1 clublengte dropzone vanaf het referentiepunt, ook gedeeltelijk buiten de bunker uitkomt: dat gedeelte buiten de bunker mag dus niet gebruikt worden. De Regel wordt toegepast in de bunker en daar is waar de bal ook dient te blijven.

Kiest u niet voor het droppen van de bal in de bunker, dan kan dit met Regel 19: onspeelbare bal in de bunker. Met 2 strafslagen mag de bal buiten de bunker gedropt worden: op de lijn van de vlag en de originele positie van de bal mag u naar achter en op deze lijn het nieuwe referentiepunt bepalen van waaruit u de 1 clublengte dropzone gaat afmeten. In het Regelboekje kunt u mooie situatietekeningen vinden over het correct toepassen van deze Regel.

Wanneer de speler wel in de geul staat, maar de bal niet in de geul ligt of de geul niet duidelijk raakt, moet de bal dus wel gewoon gespeeld worden zoals deze ligt.

De Regelcommissie
Janneke Marijnen


Datum geplaatst: 10 juli 2020

← Terug naar nieuws-overzicht