Menu

GEO-enquête

Op verzoek van de commissie Duurzaamheid/Geo, plaatsen we dit bericht van de NGF:  

Quote:

Uw club heeft aangegeven mee te willen doen aan een enquête naar de duurzaamheid van golfbanen. Met deze enquête willen we u vragen wat u als speler belangrijke duurzaamheidsaspecten van golfbanen vindt en hoe u daaraan zou willen bijdragen. Het invullen van de enquête duurt 5- 10 minuten. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met uw club, Individuele antwoorden zijn hierbij niet herleidbaar.

Alvast dank voor uw medewerking!

De enquête is hier te vinden

Achtergrondinformatie:

De NGF promoot al enige jaren de richtlijnen van de internationale GEO Foundation om de duurzaamheid van de golfbanen te verbeteren. Veel golfbanen passen deze richtlijnen succesvol toe. Het GEO-beleid levert echter nog meer op als golfbanen de waarden van de (omliggende) ecologische systemen benutten. Voor de golfbranche liggen hier goede kansen om niet alleen bij te dragen aan de maatschappelijk uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, landschap en klimaatbeheersing, maar lokaal gezien aan de bedrijfskundige en recreatieve waarden van de golfbaan. 

Hogeschool Van Hall Larenstein heeft samen met de NGF en ecologisch adviesbureau Buiting een project opzet (ver voor de coronacrisis), waarin verkennend onderzoek wordt gedaan naar de bijdrage die golfbanen kunnen leveren aan de maatschappelijke waarden van ecosysteemdiensten, zowel lokaal als regionaal.

Biodiversiteit op golfbanen kan ons veel concrete producten leveren zoals hout, drinkwater en schone lucht. Op een golfbaan vinden mensen sportieve inspanning, maar ook rust en ontspanning. Tegelijkertijd bieden Golfbanen ruimte voor waterberging en stadskoeling en zijn ze goed voor de gezondheid van mensen. Op Golfbanen zorgt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid ervoor dat gras, maar ook bomen en struiken kunnen groeien. Natuurlijke vijanden onderdrukken plaaginsecten. De ecosysteemdiensten zijn in te delen in: productiediensten, regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten. Ecosystemen leveren meerdere ecosysteemdiensten tegelijk. Een bos op een golfbaan biedt leefruimte aan planten en dieren, produceert hout, filtert de lucht, zuivert het water, legt koolstof vast. Een goed ontwikkeld ecosysteem is in veel opzichten waardevol.

 Afbeelding met koelkast Automatisch gegenereerde beschrijving

Met de golfbanen Leeuwarden, Zwolle en Almere wordt gekeken welke (meer)waarden  de (omliggende) ecosystemen kunnen leveren als deze bij de bedrijfsvoering betrokken worden. Maar, we willen middels een kleinschalige enquête onder 15 golfbanen ook breder kijken hoe golfbaanbeheerders en spelers tegen verdere verduurzaming van hun baan/club aankijken en welke kansen en belemmeringen zij zien.  

Uw club heeft aangegeven mee te willen doen aan de enquête.  Met de enquête gericht op de spelers van de club willen we inzicht krijgen in hoe natuur en duurzaamheid beleefd worden. Wat vinden spelers belangrijk? Wat hebben ze ervoor over?  

We hopen dat u mee wil werken aan deze enquête en willen u vast bedanken voor uw bijdrage.

Unquote 


Datum geplaatst: 26 juni 2020

← Terug naar nieuws-overzicht