Menu

De februaristand van zaken

Het zou best kunnen zijn dat februari een heel koude maand wordt. Van maart en april weet je het ook nooit zeker maar toch heb ik sterk het idee dat we langzaam maar zeker zullen merken dat we het voorjaar ingaan. Dat de zon inmiddels weer wat later onder gaat zal vast de reden zijn van deze wat naïeve gedachte.

Voorlopig zijn onze greenkeepers nog druk bezig met het werk dat bij de winter hoort.

STORM
Na een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren schrokken we erg van de schade die werd aangericht. Diverse enorme dennen vielen met wortel en al. In het jargon heet dat “er nogal wat bomen gestreken zijn”. Ook eiken en beuken hadden het zwaar en zijn op sommige plekken gesneuveld. De meeste schade is inmiddels opgeruimd. Bomen met schade zijn gekapt, stammen zijn opgeruimd. Kluiten en stobben zullen de komende tijd verwijderd worden. Een woord van dank aan onze Baan en Bosploeg (BEB) is zeker op zijn plaats. De leden van deze groep hebben vorig weekend veel opruimwerk verricht. Ook hier geldt dat de schade later in het jaar niet meer zichtbaar zal zijn. 

BOSWERKZAAMHEDEN
De reguliere kapwerkzaamheden van dit winterblok gaan ook gewoon door. Naast de green van hole tien is een open plek ontstaan. De linkerkant van hole zes is veel opener geworden. De daar aanwezige lariksen waren veelal in slechte staat en zijn gekapt. In het verleden zijn hier met een vooruitziende blik door vorige baancommissies grove dennen geplant. Deze dennen komen mooi uit nu ze vrij gezet zijn. We zullen ook hier de ontwikkeling van heide bevorderen. De eerste indruk vind ik veelbelovend.  Een ruiger, opener en minder gecultiveerd  beeld zal dit deel van de baan gaan kenmerken.

Wat hier ook opvalt zijn een paar eiken die gaan uitgroeien tot mooie solitaire bomen. Deze eiken staan bovendien op een plek die weinig reden tot zorg over de groei en de omvang geeft.

Dat brengt mij overigens bij een andere eik op zes. Ik heb in oktober al aangegeven dat er verschillende redenen zijn bomen te kappen (https://hogekleij.nl/nieuws/oranje-stippen/). Op de laatste ALV heb ik dat nog een dunnetjes over gedaan. Omdat ik toch van tijd tot tijd wat moeilijke geluiden hoor over het kappen van een mooie boom licht ik het graag nog een keer toe.

Er is geen discussie over de schoonheid van dit exemplaar. Het is een mooie boom maar dat is op een golfbaan niet altijd voldoende.

Ten tijde van de baanrenovatie stond er op deze plek een aantal mooie maar erg grote grove dennen. De fairway werd voor een groot deel geblokkeerd. De dennen zijn weg maar inmiddels is de kleine eik die daar stond uitgegroeid tot een veel groter exemplaar. De blokkade van de fairway benadert of overschrijdt inmiddels de situatie zoals die was met de dennen. De omvang van een eik neemt ieder jaar toe totdat de kruin circa 10 meter van de stam komt en de boom dus een doorsnede heeft van 20 meter. De fairway zal steeds meer geblokkeerd raken. Onderstaande schets maakt dat pijnlijk duidelijk. 

Schuin achter deze eik staat een boom van dezelfde maat die de rol van solitair zal overnemen zonder te nadrukkelijk in het spel te komen. De ene mooie boom maakt plaats, een andere mooie eik komt in het zicht. 

 

Wij hebben een visie op het gebied van speelbaarheid en strategie. Een visie die in samenspraak met de baanarchitect tot stand komt. Geïnteresseerden wijs ik graag op het volgende artikel. http://www.friedegg.co/golf-courses/playability-width-strategy. Kern van de boodschap is dat een brede fairway zorgt voor een leukere, maar ook een betere baan. 

Zoals ik op de ALV heb toegelicht, nemen wij beslissingen over de kap van bomen weloverwogen. Wij realiseren ons dat niet iedereen het met iedere beslissing eens zal zijn.
U kunt er wel van overtuigd zijn dat de beslissingen genomen worden om De Hoge Kleij in de toekomst nog beter te maken dan zij al is.

HOLE 16
Op hole 16 is er de afgelopen week werk verzet om de plassen in de nieuwe glooiingen op te lossen. Er is een afvoer gemaakt die naar een zogenaamde grindkoffer leidt. Ik heb Vincent gezegd dat we nu graag op de nieuwe 16e willen spelen. Hij is nog niet te vermurwen maar ik blijf mijn best doen.

150m palen
Tot slot kom ik terug op een van mijn vorige stukjes waar ik iets gezegd heb over baanmeubilair. Het moge duidelijk zijn dat ik niet houd van een groot circus aan banken, vuilnisbakken, borden en wegwijzers. Ik heb ook aangegeven dat 150m-palen niet nodig zijn als je op iedere sprinkler de afstand kan zien. Van verschillende kanten is mij duidelijk gemaakt dat de snelheid uit het spel gaat als je moet zoeken naar afstanden. 150m-palen als referentie zorgen voor meer snelheid in de baan.
Ik ben van de school dat drie uur en een kwartier genoeg moet zijn voor een ronde maar dat dat helaas te vaak niet mogelijk blijkt  U begrijpt dus dat dit argument voor mij voldoende was.
De palen komen terug!

Joost Sträter,
Baancommissaris

← Terug naar nieuws-overzicht