Menu

Baanmeubilair (vervolg)

Onze nieuwe teemarkers zijn positief ontvangen. Veel mensen hebben aangegeven dat de nieuwe oplossing een veel mooiere is dan de oude. Natuurlijk is niet iedereen enthousiast. Ik heb ook teruggekregen dat het niet gastvrij is om geen plattegronden op de tee te hebben. Of het gevoel ergens welkom te zijn afhangt van een plattegrond op de tee betwijfel ik. De ontvangst door zowel het personeel als de leden speelt een veel grotere rol.

We weten dat iedere beslissing zowel voor- als tegenstanders kent. We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan en vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Er is overigens nagedacht over de belettering op de teemarkers. Wij zouden het plezierig vinden als de teemarkers blijven staan zoals ze door de greenkeepers zijn neergezet en niet gedraaid worden.

In het voortdurend streven de baan mooier en het beeld natuurlijker te maken zijn we ertoe overgegaan een aantal nogal storende afzettingen met touwen weg te halen. We hebben op die plekken bescheiden bordjes neergezet. Ook daar geldt natuurlijk dat we liever geen bordjes neerzetten maar deze oplossing is een betere dan de touwtjes.

We gaan ervan uit dat een bordje genoeg is en dat de touwtjes niet terug hoeven te komen. Op een aantal plaatsen in de baan ontkomen we niet aan touwen, daar zullen ze blijven.

In een vorig stukje heb ik een opmerking gemaakt over “vermaledijde vuilnisbakken”. De licht ironische ondertoon die ik daar bedoelde in te leggen is, naar ik heb begrepen, niet door iedereen zo ontvangen. Onze vuilnisbakken zijn bepaald niet mooi en daar doelde ik op.

Hoewel het verbazend blijft dat het afval dat de baan mee ingaat niet ook mee de baan uit kan, gaan we er echt niet toe over alle vuilnisbakken uit de baan te halen.

Op een aantal strategische plekken, niet op iedere hole, houden we een bak.

Een tweetal leden heeft ons de volgende suggestie aan de hand gedaan die we de komende periode nader gaan uitwerken. De vuilnisbakken blijven maar zullen minder storend aanwezig zijn.

Joost Sträter
Baancommissaris

← Terug naar nieuws-overzicht