Menu

Teesluitingen

In verband met het Coronavirus is onze baan op dit moment uitsluitend en exclusief geopend voor leden, die een starttijd gereserveerd hebben.

(Clubmanager)

Vanaf maandag 13 juli is er geen online reservering meer, voor leden geldt de vertrouwde vrije inloop. Wel graag bij de caddiemaster reserveren als u met gasten wilt komen.

Voor de greenkeepers reserveren we teetijd voor maaiwerkzaamheden. U kunt dan dus niet starten.

Teesluitingen

Maandag 13 juli 

Tee 1 10.00 – 10.45 Greenkeepers maaien                 Tee 10  12.00 – 12.45 Greenkeepers maaien

Dinsdag 14 juli 

Tee 1 9.15 – 11.15 Dinsdag Dames                              Tee 10 10.45 – 13.15 Dinsdag Dames

Woensdag 15 juli

Tee 1 9.45 – 11.15 Oude Kleij

Tee 1 11.45 – 15.45 Dames tegen  Heren                   Tee 10 11.45 – 15.45 Dames tegen Heren

Donderdag 16 juli

Tee 1 9.15 – 11.15 Donderdag Dames                         Tee 10 11.30 – 12.00 Donderdag Dames

Vrijdag 17 juli     

Tee 1 10.00 – 10.45 Greenkeepers maaien                 Tee 10 12.00 – 12.45 Greenkeepers maaien

Tee 1 15.45 – 17.45 4BBBB Bokaal Strokeplay           Tee 10 17.45 – 19.45 4BBBB Bokaal Strokeplay

Zaterdag 18 juli

Tee 1 Geen belemmeringen                                          Tee 10 Geen belemmeringen

Zondag 19 juli

Tee 1 Geen belemmeringen                                           Tee 10 Geen belemmeringen

Maandag 20 juli 

Tee 1 10.00 – 10.45 Greenkeepers maaien                   Tee 10  12.00 – 12.45 Greenkeepers maaien

Dinsdag 21 juli 

Tee 1 9.15 – 11.15 Dinsdag Dames                                Tee 10 10.45 – 13.15 Dinsdag Dames

Woensdag 22 juli

Tee 1 9.45 – 11.15 Oude Kleij

Tee 1 12.45 – 14.15 Herenmiddag                                 Tee 10 14.45 – 16.15  Herenmiddag

Donderdag 23 juli

Tee 1 9.15 – 11.15 Donderdag Dames                           Tee 10 11.30 – 12.00 Donderdag Dames

Vrijdag 24 juli     

Tee 1 10.00 – 10.45 Greenkeepers maaien                   Tee 10 12.00 – 12.45 Greenkeepers maaien      

Zaterdag 25 juli

Tee 1 Geen belemmeringen                                            Tee 10 Geen belemmeringen

Zondag 26 juli

Tee 1 7.45 – 12.45 Maandbeker                                      Tee 10 9.45- 14.45 Maandbeker

Baanoverzicht

Overzicht van alle holes per hole te klikken.
Opnames van alle holes vanuit de lucht vindt u op ons eigen YouTube kanaal (inclusief een sfeerimpressie van de oefenfaciliteiten en het clubgebouw).

De Hoge Kleij baanoverzicht

Plaatselijke Regels

   PLAATSELIJKE REGELS GOLFCLUB DE HOGE KLEIJ (vanaf juni 2020)

1. GEDRAGSCODE

De Gedragscode (incl. snelheid van het spel in de baan) zoals bedoeld in Regel 1.2 van the Rules of Golf en zoals deze gelden voor alle spelers in de baan van De Hoge Kleij, worden nader beschreven in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij. Het bepaalde in de  Plaatselijke Regels en in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij maken deel uit van De Regels.

2. MARKERINGEN

–  BUITEN DE BAAN – dit is aangegeven door middel van witte palen of stenen, danwel wit gemerkte palen of stenen
–  HINDERNISSEN, zoals bedoeld in Regel 17 – alle hindernissen zijn gemarkeerd door rode lijnen en/of palen
–  GUR / Grond in bewerking – aangegeven door blauwe lijnen MET 1 of meer blauwe palen, of door blauwe palen, of door witte lijnen
–  GUR / Grond in bewerking – aangegeven door gehele omsluiting met schrikdraad afrastering t.b.v. schapen
 
3. VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG

In de volgende situaties MOET speler ingeval van belemmering deze ontwijken zonder strafslag:
a. blauw gemarkeerde GUR : belemmering bij de stand en/of swing, moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
b. dropping zone t.b.v. GUR : bij aanwezigheid van een DZ moet speler het spel vervolgen volgens Regel 16.1 of de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone (ook al is deze dichter bij de hole);
c. gebied geheel omsloten met afrastering t.b.v. schapen is GUR : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken  volgens Regel 16.1;
d. een mierenhoop : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
e. jonge aanplant of bomen gemarkeerd door palen, gaas of lint en nieuwe/jonge heide aanplant langs bunkerranden: bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1.

4. NIET VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG

In de volgende situaties MAG speler ingeval van belemmering deze belemmering ontwijken zonder strafslag:
a. wit gemarkeerde GUR, een vast obstakel en tijdelijk water : belemmering bij de stand en/of swing ontwijken volgens Regel 16.1;
b. schade veroorzaakt door vogels, dassen e.d. in het Algemeen Gebied: alleen bij swing belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b;
c. gebieden in Bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn GUR : wanneer de bal in een sleuf ligt of deze raakt, mag ontweken worden volgens Regel 16.1c;
d. belemmering door recent gemaakte beluchtingsgaten in het Algemeen Gebied of op de Green:
 – wanneer de bal in het Algemeen Gebied of op de Green in deze belemmering ligt, mag deze belemmering ontweken worden door de bal te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder volledige belemmering, niet dichter bij de hole;
– zowel in het Algemeen gebied als de op de Green is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat een belemmering vormt voor de stand en/of de speellijn;
e. sporen door voertuigbanden, die door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag, mogen ontweken worden volgens Regel 16.1;
f. onder vaste obstakels vallen ook niet kunstmatig aangelegde paden en wegen die duidelijk bedoeld zijn als looppad of als pad voor voertuigen van baanpersoneel (dus niet de plat gelopen gebieden die door spelers als korte route of doorsteek worden gebruikt).

5. VAST OBSTAKEL (bijv. sproeikoppen) DICHT BIJ DE GREEN

Indien een vast obstakel (bijv. een sproeikop) dicht bij de green en op de speellijn ligt, heeft de speler een extra mogelijkheid om een belemmering door dit vast obstakel te ontwijken:
–  als de bal in het Algemeen Gebied ligt dan mag de speler ontwijken volgens Regel 16.1 indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt EN binnen twee clublengten van de green ligt EN binnen twee clublengten van de bal ligt.
–  uitzondering bij een duidelijk onredelijke speellijn: een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet zonder straf ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

6. SPELEN IN DE BAAN OP DE DAG VAN EEN AVONDWEDSTRIJD

Als aanvulling op Regel 5.2 mag een deelnemer aan een wedstrijd waarvan de 1e starttijd om 16:00 uur of later zal zijn, op deze dag tevens vóór 11:00 uur een ronde van 9 of 18 holes starten, zonder dat dit als oefenen in de baan zal worden aangemerkt.
Het doelgericht spelen van minder dan 9 holes in de baan op de dag van de wedstrijd, wordt wel als oefenen in de baan aangemerkt.

7. PLAATSEN

De Baancommissie kan bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is i.v.m. uitzonderlijke baan- en/of weercondities en alleen in de periode van 1 november tot 1 mei, voor een of meerdere dagen, dan wel voor een bepaalde periode.  In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.

Het toepassen van ‘Plaatsen’ :

–  de te plaatsen bal van speler moet in een op fairway hoogte of lager gemaaid gedeelte van het Algemeen Gebied liggen;
–  de plaats van de oorspronkelijke bal (ofwel het Referentiepunt) MOET eerst gemarkeerd worden;
–  afmeting van het gebied waarin geplaatst mag worden: 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole dan het referentiepunt en dit plaatsingsgebied moet in het Algemeen Gebied liggen;
–  de speler mag zonder strafslag 1 maal de oorspronkelijke bal of een andere bal mag plaatsen in het plaatsingsgebied en de bal mag eerst worden schoongemaakt.
 
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en Regel 14.3e.

Straf bij overtreding van vorenstaande plaatselijke regels :  de Algemene straf

Handicaptabellen De Hoge Kleij

Sluit venster 

Course Rating

Leden van Golfclub De Hoge Kleij kunnen hun persoonlijke handicapgegevens checken via hun eigen dashbord (na inlog).

Handicarts

Klik hier voor het herfstnieuws 2019 van de Stichting Handicart!

Op Golfclub De Hoge Kleij zijn negen Handicarts beschikbaar. De loods waar de Handicarts gestald zijn, ligt vlak bij het clubhuis en daarnaast zijn meerdere voor handicartpashouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Via de handicart-terminal kunt u overdag bij de caddiemaster en ’s avonds bij de horeca het gebruik van de cart laten registreren. Kosten voor een handicartpashouder zijn € 4,50 per keer. Indien twee pashouders de Handicart gebruiken wordt er 2x € 4,50 afgerekend. Meerijdende niet-pashouders betalen € 9,= per keer. De kosten worden na registratie van uw pas automatisch van uw rekening afgeschreven.

Indien beschikbaar kunnen de carts ook door niet-pashouders worden gehuurd. Het tarief per keer is € 25,=

Reservering van de Handicarts

Maximaal een week van tevoren bij de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat). Telefoonnummer: 033 – 4616944 (Doorkiesnr 2)

Reserveren voor gebruik op weekeinden of feestdagen: bij de caddiemaster tot 16.00 uur op de vrijdag daaraan voorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de week valt). In de periode 1 november tot 1 maart: reserveren vóór 13.00 uur.

De caddiemaster geeft de sleutels in een enveloppe af aan de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart kunt u de sleutel inleveren bij de horeca of in de brievenbus naast de hoofdingang deponeren

Leden van De Hoge Kleij hebben geen voorrang boven pashouders van buiten de club.

Minder valide golfers in het bezit van een pas hebben voorrang boven valide spelers.

Wedstrijden

Bij deelname aan een wedstrijd op De Hoge Kleij geeft u bij inschrijving aan dat u een Handicart wilt gebruiken. Reserveren van de Handicart dient u echter zelf te doen bij de caddiemaster. De wedstrijdleiding reserveert dus géén Handicart voor u.

Bent u door een van onze sponsors uitgenodigd voor een wedstrijd en wilt u een Handicart gebruiken, overleg dan met de uitnodigende partij of u zelf de Handicart moet reserveren.

Sleutels

De sleutels voor de Handicarts worden u tegen betaling van het verschuldigde bedrag bij de caddiemaster of de wedstrijdleiding, voor u de baan in gaat uitgereikt. Na afloop dient u deze daar weer in te leveren.

De Hoge Kleij Clubcounsil voor Stichting Handicart is Bob Boerma (06 53427227)

U vindt hier meer wetenswaardigheden over Stichting Handicart en hoe u donateur van de Stichting kan worden.

Het volledige reglement Handicarts kunt u hier teruglezen.

Architect

De Hoge Kleij is ontworpen door het bureau van Frank Pennink en later Donald Steel.

Frank Pennink was een Engelse golfbaan-architect van Nederlands komaf. Hij was zelf een succesvolle golfer die o.a. het Engelse amateurkampioenschap twee keer op zijn naam schreef; ook was hij deelnemer aan de Rydercup.

Hij overleed voor de voltooiing van de baan en zijn werkzaamheden werden voortgezet door Donald Steel. Ook Steel was een succesvolle amateurgolfer en is bovendien bekend door de vele boeken die hij over golf heeft geschreven.

De renovatie van enige jaren geleden is uitgevoerd onder leiding van Frank Pont die op het gebied van de renovatie en restauratie van klassieke Engelse golfbanen geldt als een grote specialist.

Op zijn website is zijn beschrijving van de Hoge Kleij (met foto’s) terug te vinden.

Baanonderhoud

Het onderhoud van onze baan wordt verzorgd door de firma De Ridder uit Soesterberg.

v.l.n.r. Kees Bokkers, Rob Geurts, Vincent de Vries, Ronald Rietveld en Tristan van Dijken

Dit is het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden in de baan.

DeRidder

GEO Certificaat voor Golfclub De Hoge Kleij.

Goede zorg voor de natuur, zuinig met water en energie, zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk verspilling van voedsel. Allemaal onderwerpen die onder het brede begrip duurzaamheid vallen. De NGF hecht er veel waarde aan dat de golfverenigingen werken aan de verduurzaming van de golfbaan. Om aantoonbaar te maken dat Golfclub de Hoge Kleij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, hebben we in 2017 het Geo Certificaat aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit certificaat moeten we aantonen dat onze duurzaamheidsaanpak goed werkt. Het onderhoud van de baan, de werkplaats, het restaurant, voor alle onderdelen hebben we moeten aantonen dat we zorgvuldig met de omgeving omgaan. De criteria voor het certificaat zijn internationaal en gelden voor alle golfclubs ter wereld.

In december 2017 zijn we ge-audit door een gecertificeerde auditor en begin dit jaar hebben we het Geo certificaat ontvangen. Dit is slechts het begin van onze verduurzamingsaanpak. We hebben een programma gemaakt, waardoor we ieder jaar verder verduurzamen. Het is een traject van continu verbeteren. Onze voortgang wordt ook om de 3 jaar beoordeeld. Onze leden hebben een belangrijke rol bij deze continue verbetering. Door voortdurende aandacht voor verduurzaming van onze mooie golfbaan, kan het speelplezier alleen maar groter worden. Wat is leuker dan te spelen op een golfbaan die duurzaamheid echt belangrijk vindt en dit ook aantoont met het Geo certificaat. Wanneer u verbeteringsmaatregelen voor verduurzaming in gedachten heeft kunt u deze melden bij de clubmanager. Alle voorstellen worden serieus beoordeeld en op het wensen-lijstje gezet voor de komende jaren.

Leading Courses

We zijn trots op de positieve beoordelingen die we van onze gasten krijgen op de site van Leading Courses. Om deze zo up-to-date mogelijk te (blijven) houden, is uw beoordeling gewenst en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt hier klikken om te zien wat anderen over ons zeggen of hier om direct te starten met uw beoordeling.