Menu

Teesluitingen

Bij twijfel of de baan open of dicht is, kunt u altijd de club bellen (033-4616944) en vervolgens keuze 2 toetsen voor de actuele toestand van de baan.
Te allen tijde zijn de teesluitingen op het informatiebord bij de entree van het clubhuis bepalend.

Terug naar de baanstatus? Deze staat op de homepagina.

Voor het overzicht van de hele maand kunt u naar beneden scrollen

Maandag               02-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 03-12-2019  
tee 1 09.45-11.15 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.15 Dinsdag Dames
Woensdag 04-12-2019  
tee 1 09.30-12.30

11.45-12.30

Oude Kleij SHOTGUN
1e 9 holes leeg om 09.30uur
Herenmiddag
tee 10 13.45-14.45 Herenmiddag
Donderdag 05-12-2019  
tee 1 09.15-10.45 Donderdag Dames
tee 10 vanaf 14.00 uur Ballenautomaat gesloten
Vrijdag 06-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 07-12-2019  
tee 1 11.30-16.30

 

Wintergreenseries  SHOTGUN
baan leeg om 11.30 uur
tee 10 11.30-16.30 Wintergreenseries  
Zondag 08-12-2019   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Maandag               09-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 10-12-2019  
tee 1 09.45-11.15 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.15 Dinsdag Dames
Woensdag 11-12-2019  
tee 1 09.45-11.15
11.45-13.15
Oude Kleij
Herenmiddag
tee 10 13.45-15.15 Herenmiddag
Donderdag 12-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10 09.30-12.30 Kerstwedstrijd doda’s  SHOTGUN
2e 9 holes leeg om 09.30 uur
Vrijdag 13-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 14-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 15-12-2019   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Maandag               16-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 17-12-2019  
tee 1 09.45-11.15 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.15 Dinsdag Dames
Woensdag 18-12-2019  
tee 1 09.45-11.15
11.45-13.15
Oude Kleij
Herenmiddag
tee 10 13.45-15.15 Herenmiddag
Donderdag 19-12-2019  
tee 1 09.15-10.45 Donderdag Dames
tee 10   Geen Belemmeringen
Vrijdag 20-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 21-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 22-12-2019   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Maandag               23-122019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 24-12-2019  
tee 1 09.45-11.15 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.15
vanaf 14.00 uur
Dinsdag Dames
Ballenautomaat gesloten
Woensdag 25-12-2019  
tee 1   Ballenautomaat ges;oten
tee 10   Ballenautomaat gesloten
Donderdag 26-12-2019  
tee 1 vanaf 09.00 uur Ballenautomaat open
tee 10   Geen Belemmeringen
Vrijdag 27-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 28-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 29-12-2019   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Maandag               30-12-2019  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 31-12-2019  
tee 1 09.45-11.15 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.15
vanaf 14 00 uur
Dinsdag Dames
Ballenautomaat gesloten
Woensdag 01-01-2020  
tee 1   Ballenautomaat gesloten
tee 10   Ballenautomaat gesloten
Donderdag 02-01-2020  
tee 1 09.15-10.45 Donderdag Dames
tee 10   Geen Belemmeringen
Vrijdag 03-01-2020  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 04-01-2020  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 05-01-2020  
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baanoverzicht

Overzicht van alle holes per hole te klikken.
Opnames van alle holes vanuit de lucht vindt u op ons eigen YouTube kanaal (inclusief een sfeerimpressie van de oefenfaciliteiten en het clubgebouw).

De Hoge Kleij baanoverzicht

Local Rules

PLAATSELIJKE REGELS GOLFCLUB DE HOGE KLEIJ (per oktober 2019)

GEDRAGSCODE
De Gedragscode (incl. snelheid van het spel in de baan) zoals bedoeld in Regel 1.2 van the Rules of Golf en zoals deze gelden voor alle spelers in de baan van De Hoge Kleij, worden nader beschreven in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij. Het bepaalde in de  Plaatselijke Regels en in het Westrijdreglement van De Hoge Kleij maken deel uit van De Regels.

MARKERINGEN
–  BUITEN DE BAAN – dit is aangegeven door middel van witte palen of stenen, danwel wit gemerkte palen of stenen
–  HINDERNISSEN, zoals bedoeld in Regel 17 – alle hindernissen zijn gemarkeerd door rode lijnen en/of palen
–  GUR / Grond in bewerking – aangegeven door blauwe lijnen MET 1 of meer blauwe palen, of door blauwe palen, of door witte lijnen
–  GUR / Grond in bewerking – aangegeven door gehele omsluiting met schrikdraad afrastering t.b.v. schapen

VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MOET speler ingeval van belemmering deze ontwijken zonder strafslag:

a. blauw gemarkeerde GUR : belemmering bij de stand en/of swing, moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
b. dropping zone t.b.v. GUR : bij aanwezigheid van een DZ moet speler het spel vervolgen volgens Regel 16.1 of de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone (ook al is deze dichter bij de hole);
c. gebied geheel omsloten met afrastering t.b.v. schapen is GUR : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
d.een mierenhoop : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
e.jonge aanplant of bomen gemarkeerd door palen, gaas of lint : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1

NIET VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MAG speler ingeval van belemmering deze belemmering ontwijken zonder strafslag:

a. wit gemarkeerde GUR, een vast obstakel en tijdelijk water : belemmering bij de stand en/of swing ontwijken volgens Regel 16.1;
b. schade veroorzaakt door vogels, dassen e.d. in het Algemeen Gebied: alleen bij swing belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
c. gebieden in Bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn GUR : wanneer de bal in een sleuf ligt of deze raakt, mag ontweken worden volgens Regel 16.1c;
d. belemmering door recent gemaakte beluchtingsgaten in het Algemeen Gebied of op de Green:

      – wanneer de bal in het Algemeen Gebied of op de Green in deze belemmering ligt, mag deze belemmering ontweken worden door de bal te plaatsen op het dichtsbijzijnde punt zonder volledige belemmering, niet dichter bij de hole;
      – zowel in het Algemeen gebied als op de Green is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat een belemmering vormt voor de stand en/of de speellijn;

e. sporen door voertuigbanden, die door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag, mogen ontweken worden volgens Regel 16.1;

f. onder vaste obstakels vallen ook niet kunstmatig aangelegde paden en wegen die duidelijk bedoeld zijn als looppad of als pad voor voertuigen van baanpersoneel (dus niet de plat gelopen gebieden die door spelers als korte route of doorsteek worden gebruikt).

VAST OBSTAKEL (bijv. sproeikoppen) DICHT BIJ DE GREEN

Indien een vast obstakel (bijv. een sproeikop) dicht bij de green en op de speellijn ligt, heeft de speler een extra mogelijkheid om een belemmering door dit vast obstakel te ontwijken:
–  als de bal in het Algemeen Gebied ligt dan mag de speler ontwijken volgens Regel 16.1 indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt EN binnen twee clublengten van de green ligt EN binnen twee clublengten van de bal ligt.
–  Uitzondering bij een duidelijk onredelijke speellijn: een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet zonder straf ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

PLAATSEN
De Commissie kan bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is i.v.m. uitzonderlijke baan- en/of weercondities, voor een of meerdere dagen, dan wel voor een bepaalde periode, bijv. tijdens het winterseizoen. In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.

‘PLAATSEN’ :
–  bepaal het Referentiepunt : dit is de plaats van de oorspronkelijke bal;
–  het Referentiepunt, de plaats van de op te nemen bal MOET worden gemarkeerd en de bal mag worden schoongemaakt;
–  de te plaatsen bal van speler moet in een op fairway hoogte of lager gemaaid gedeelte van het Algemeen Gebied liggen;
–  afmeting van het gebied waarin geplaatst mag worden : 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole dan het referentiepunt en dit plaatsingsgebied moet in het Algemeen Gebied zijn.
–  dan mag de speler zonder strafslag 1 maal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en Regel 14.3e.

Straf bij overtreding van vorenstaande plaatselijke regels :  de Algemene straf

Handicaptabellen De Hoge Kleij

Sluit venster 

Course Rating

Leden van Golfclub De Hoge Kleij kunnen hun persoonlijke handicapgegevens checken via hun eigen dashbord (na inlog).

Handicarts

Klik hier voor het herfstnieuws 2019 van de Stichting Handicart!

Op Golfclub De Hoge Kleij zijn zeven Handicarts beschikbaar. De loods waar de Handicarts gestald zijn, ligt vlak bij het clubhuis en daarnaast zijn meerdere voor handicartpashouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Kosten voor een handicartpashouder zijn € 4,= per keer. Indien twee pashouders de Handicart gebruiken wordt 2x € 4,= afgerekend. Meerijdende niet-pashouders betalen € 8,= per keer.

Indien beschikbaar kunnen de carts ook door niet-pashouders worden gehuurd. Het tarief per keer is € 25,=

Reservering van de Handicarts

Maximaal een week van tevoren bij de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat). Telefoonnummer: 033 – 4616944 (Doorkiesnr 2)

Reserveren voor gebruik op weekeinden of feestdagen: bij de caddiemaster tot 16.00 uur op de vrijdag daaraan voorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de week valt). In de periode 1 november tot 1 maart: reserveren vóór 13.00 uur.

De caddiemaster geeft de sleutels in een enveloppe af aan de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart de enveloppe met de sleutels én het verschuldigde bedrag in de brievenbus van het caddiehome deponeren, tenzij door de caddiemaster op de enveloppe anders is aangegeven.

Leden van De Hoge Kleij hebben geen voorrang boven pashouders van buiten de club.

Minder valide golfers in het bezit van een pas hebben voorrang boven valide spelers.

Vanaf april 2017 wordt gestart met de implementatie van een nieuw reserveringssysteem. Het zal dan onder andere mogelijke zijn via internet een Handicart te reserveren. Zodra dat systeem voor De Hoge Kleij geïmplementeerd is, wordt hierover op deze pagina melding gemaakt.

Wedstrijden

Bij deelname aan een wedstrijd op De Hoge Kleij geeft u bij inschrijving aan dat u een Handicart wilt gebruiken. Reserveren van de Handicart dient u echter zelf te doen bij de caddiemaster. De wedstrijdleiding reserveert dus géén Handicart voor u.

Bent u door een van onze sponsors uitgenodigd voor een wedstrijd en wilt u een Handicart gebruiken, overleg dan met de uitnodigende partij of u zelf de Handicart moet reserveren.

Sleutels

De sleutels voor de Handicarts worden u tegen betaling van het verschuldigde bedrag bij de caddiemaster of de wedstrijdleiding, voor u de baan in gaat uitgereikt. Na afloop dient u deze daar weer in te leveren.

De Hoge Kleij Clubcounsil voor Stichting Handicart is Bob Boerma (06 53427227)

U vindt hier meer wetenswaardigheden over Stichting Handicart en hoe u donateur van de Stichting kan worden.

Het volledige reglement Handicarts kunt u hier teruglezen.

Architect

De Hoge Kleij is ontworpen door het bureau van Frank Pennink en later Donald Steel.

Frank Pennink was een Engelse golfbaan-architect van Nederlands komaf. Hij was zelf een succesvolle golfer die o.a. het Engelse amateurkampioenschap twee keer op zijn naam schreef; ook was hij deelnemer aan de Rydercup.

Hij overleed voor de voltooiing van de baan en zijn werkzaamheden werden voortgezet door Donald Steel. Ook Steel was een succesvolle amateurgolfer en is bovendien bekend door de vele boeken die hij over golf heeft geschreven.

De renovatie van enige jaren geleden is uitgevoerd onder leiding van Frank Pont die op het gebied van de renovatie en restauratie van klassieke Engelse golfbanen geldt als een grote specialist.

Op zijn website is zijn beschrijving van de Hoge Kleij (met foto’s) terug te vinden.

Baanonderhoud

Het onderhoud van onze baan wordt verzorgd door de firma De Ridder uit Soesterberg.

v.l.n.r. Kees Bokkers, Rob Geurts, Vincent de Vries, Ronald Rietveld en Tristan van Dijken

Dit is het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden in de baan.

DeRidder

GEO Certificaat voor Golfclub De Hoge Kleij.

Goede zorg voor de natuur, zuinig met water en energie, zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk verspilling van voedsel. Allemaal onderwerpen die onder het brede begrip duurzaamheid vallen. De NGF hecht er veel waarde aan dat de golfverenigingen werken aan de verduurzaming van de golfbaan. Om aantoonbaar te maken dat Golfclub de Hoge Kleij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, hebben we in 2017 het Geo Certificaat aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit certificaat moeten we aantonen dat onze duurzaamheidsaanpak goed werkt. Het onderhoud van de baan, de werkplaats, het restaurant, voor alle onderdelen hebben we moeten aantonen dat we zorgvuldig met de omgeving omgaan. De criteria voor het certificaat zijn internationaal en gelden voor alle golfclubs ter wereld.

In december 2017 zijn we ge-audit door een gecertificeerde auditor en begin dit jaar hebben we het Geo certificaat ontvangen. Dit is slechts het begin van onze verduurzamingsaanpak. We hebben een programma gemaakt, waardoor we ieder jaar verder verduurzamen. Het is een traject van continu verbeteren. Onze voortgang wordt ook om de 3 jaar beoordeeld. Onze leden hebben een belangrijke rol bij deze continue verbetering. Door voortdurende aandacht voor verduurzaming van onze mooie golfbaan, kan het speelplezier alleen maar groter worden. Wat is leuker dan te spelen op een golfbaan die duurzaamheid echt belangrijk vindt en dit ook aantoont met het Geo certificaat. Wanneer u verbeteringsmaatregelen voor verduurzaming in gedachten heeft kunt u deze melden bij de clubmanager. Alle voorstellen worden serieus beoordeeld en op het wensen-lijstje gezet voor de komende jaren.

Leading Courses

We zijn trots op de positieve beoordelingen die we van onze gasten krijgen op de site van Leading Courses. Om deze zo up-to-date mogelijk te (blijven) houden, is uw beoordeling gewenst en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt hier klikken om te zien wat anderen over ons zeggen of hier om direct te starten met uw beoordeling.