Menu

Teesluitingen

Bij twijfel of de baan open of dicht is, kunt u altijd de club bellen (033-4616944) en vervolgens keuze 2 toetsen voor de actuele toestand van de baan.
Te allen tijde zijn de teesluitingen op het informatiebord bij de entree van het clubhuis bepalend.

Terug naar de baanstatus? Deze staat op de homepagina.

Voor het overzicht van de hele maand kunt u naar beneden scrollen.

 

Maandag              24-06-2019 
tee 111.45-13.15Dames en Heren 50+
 tee 1013.45-15.15Dames en Heren 50+
Dinsdag25-06-2019 
tee 109.15-10.45
12.45-14.45
Dinsdag Dames
Atag
tee 1010.45-13.15
14.45-16.45
Dinsdag Dames
Atag
Woensdag26-06-2019 
tee 109.45-10.45
12.45-14.00
Oude Kleij 
Herenmiddag
tee 1014.45-16.00Herenmiddag
Donderdag27-06-2019 
tee 109.15-11.15
12.45-14.15
Donderdag Dames
Bedrijfsdag
tee 1014.45-16.15Geen Belemmeringen
Bedrijfsdag
Vrijdag28-06-2019 
tee 112.45-15.15Sponsorjaardag
tee 1014.45-17.15Sponsorjaardag
Zaterdag29-06-2019 
tee 110.45-15.15Zilveren Beuk
tee 1010.45-15.15Zilveren Beuk
Zondag30-06-2019  
tee 108.30-12.00
13.00-15.45
Competitie Jeugd
Competitie Jeugd
tee 1010.30-17.00Competitie Jeugd

Maandag              01-07-2019 
tee 112.15-13.15Old Grand Dad Clubwedstrijd
 tee 1014.15-15.15Old Grand Dad Clubwedstrijd
Dinsdag02-07-2019 
tee 109.15-11.15Panda dida’s
tee 1010.45-13.15Panda dida’s
Woensdag03-07-2019 
tee 109.45-10.45
12.45-14.15
14.45-16.15
Oude Kleij 
Herenmiddag-Veluwse
Herenmiddag-Veluwse
tee 1009.45-10.45
12.45-14.15
14.45-16.15
Oude Kleij
Herenmiddag-Veluwse
Herenmiddag-Veluwse
Donderdag04-07-2019 
tee 109.15-11.15Donderdag Dames
tee 10 Geen Belemmeringen
Vrijdag05-07-2019 
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag06-07-2019 
tee 113.45-13.15Vrijwilligers AGK
tee 10  
Zondag07-07-2019  
tee 113.45-15.15Teamcompetitie Jeugd
tee 1015.45-17.15Teamcompetitie Jeugd

Maandag              08-07-2019 
tee 111.45-13.15Dames en heren 50+
 tee 1013.45-15.15Dames en heren 50+
Dinsdag09-07-2019 
tee 109.15-11.15Dinsdag Dames
tee 1010.45-13.15Dinsdag Dames
Woensdag10-07-2019 
tee 109.45-10.45
12.45-14.15
Oude Kleij 
Herenmiddag
tee 1014.45-16.15Herenmiddag
Donderdag11-07-2019 
tee 109.15-11.15
15.15-16.15
Donderdag Dames
Medewerkers De Hoge Kleij
tee 10 Geen Belemmeringen
Vrijdag12-07-2019 
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag13-07-2019 
tee 105.30-17.30Kleijduif Clubkampioenschappen
tee 1005.30-17.30Kleijduif Clubkampioenschappen
Zondag14-07-2019  
tee 105.30-17.30Kleijduif Clubkampioenschappen
tee 1005.30-17.30Kleijduif Clubkampioenschappen

Maandag              15-07-2019 
tee 112.45-14.45Senior Pro Tour
 tee 1014.45-16.45Senior Pro Tour
Dinsdag16-07-2019 
tee 109.15-11.15Q-wedstrijd dida’s
tee 1010.45-13.15Q-wedstrijd dida’s
Woensdag17-07-2019 
tee 109.45-10.45
12.45-14.15
Oude Kleij 
Herenmiddag
tee 1014.45-16.15Herenmiddag
Donderdag18-07-2019 
tee 109.15-11.15Donderdag Dames
tee 10 Geen Belemmeringen
Vrijdag19-07-2019 
tee 117.15-19.15Zomeravondwedstrijd
tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag20-07-2019 
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag21-07-2019  
tee 108.15-12.45Maandbeker
tee 1008.15-14.45

Maandbeker

Maandag              22-07-2019 
tee 111.45-13.15SSS – De Pan
 tee 1013.45-15.15SSS – De Pan
Dinsdag23-07-2019 
tee 109.15-11.15Dinsdag Dames
tee 1010.45-13.15Dinsdag Dames
Woensdag24-07-2019 
tee 109.45-10.45
12.45-14.15
14.45-16.15
Oude Kleij 
Herenmiddag
Herenmiddag
tee 1012.45-14.15
14.45-16.15
Herenmiddag
Herenmiddag
Donderdag25-07-2019 
tee 109.15-11.15Donderdag Dames
tee 10 Geen Belemmeringen
Vrijdag26-07-2019 
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag27-07-2019 
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag28-07-2019  
tee 111.45-16.154BBB Bokaal STrokeplay
tee 1011.45-16.15

4BBB Bokaal STrokeplay

Baanoverzicht

Overzicht van alle holes per hole te klikken.
Opnames van alle holes vanuit de lucht vindt u op ons eigen YouTube kanaal (inclusief een sfeerimpressie van de oefenfaciliteiten en het clubgebouw).

Local Rules

De plaatselijke regels 2019 van Golfclub De Hoge Kleij zijn een aanvulling de plaatselijke regels op de scorekaart!

1. GEDRAGSCODE
De Gedragscode (incl. snelheid van het spel in de baan) zoals bedoeld in Regel 1.2 van the Rules of Golf en zoals deze gelden voor alle spelers in de baan van De Hoge Kleij, worden nader beschreven in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij. Het bepaalde in de Plaatselijke Regels en in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij maken deel uit van De Regels.

2. MARKERINGEN
– BUITEN DE BAAN – dit is aangegeven door middel van witte palen of stenen, dan wel wit gemerkte palen of stenen
– HINDERNISSEN, zoals bedoeld in Regel 17 – alle hindernissen zijn gemarkeerd door rode lijnen en/of palen
– GUR / Grond in bewerking – aangegeven door blauwe lijnen en/of palen of door witte lijnen
– GUR / Grond in bewerking – aangegeven door gehele omsluiting met schrikdraad afrastering t.b.v. schapen

3. VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MOET speler ingeval van belemmering deze ontwijken zonder strafslag:
a. blauw gemarkeerde GUR : belemmering bij de stand en/of swing, moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
b. dropping zone t.b.v. GUR : bij aanwezigheid van een DZ moet speler het spel vervolgen volgens Regel 16.1 of de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping zone;
c. gebied geheel omsloten met afrastering t.b.v. schapen is GUR : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
d. een mierenhoop : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
e. jonge aanplant of bomen gemarkeerd door palen, gaas of lint : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1

4. NIET VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MAG speler ingeval van belemmering deze belemmering ontwijken zonder strafslag:
a. wit gemarkeerde GUR, een vast obstakel en tijdelijk water : belemmering bij de stand en/of swing ontwijken volgens Regel 16.1;
b. schade veroorzaakt door vogels e.d. in het Algemeen Gebied : alleen bij swing belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
c. gebieden in Bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn GUR : wanneer de bal in een sleuf ligt of deze raakt, mag ontweken worden volgens Regel 16.1c;
d. belemmering door beluchtingsgaten in het Algemeen Gebied :
– wanneer de bal in of tegen een beluchtingsgat ligt in het Algemeen Gebied, mag ontweken worden volgens Regel 16.1b;
– er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler;
– als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag speler deze opnieuw ontwijken volgens Regel 16.1d;
– op de Green mag ontweken worden volgens Regel 16.1d;
– op de Green is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat een belemmering vormt voor de speellijn van de speler;
e. sporen door voertuigbanden, die door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag, mogen ontweken worden volgens Regel 16.1.;
f. onder vaste obstakels vallen ook niet kunstmatig aangelegde paden en wegen die duidelijk bedoeld zijn als looppad of als pad voor voertuigen van baanpersoneel (dus niet de plat gelopen gebieden die door spelers als korte route of doorsteek worden gebruikt).

5. VAST OBSTAKEL DICHT BIJ DE GREEN
Indien een vast obstakel dicht bij de green en op de speellijn ligt, heeft de speler een extra mogelijkheid om een belemmering door dit vast obstakel te ontwijken:
– als de bal in het Algemeen Gebied ligt dan mag de speler ontwijken volgens Regel 16.1 indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt en binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal ligt.
– Uitzondering bij een duidelijk onredelijke speellijn: een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet zonder straf ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

6. PLAATSEN
De Commissie kan bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is i.v.m. uitzonderlijke baan- en/of weercondities, voor een of meerdere dagen, dan wel voor een bepaalde periode, bijv. tijdens het winterseizoen. In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.
‘PLAATSEN’ :
– bepaal het Referentiepunt : dit is de plaats van de oorspronkelijke bal;
– het Referentiepunt, de plaats van de op te nemen bal MOET worden gemarkeerd en de bal mag worden schoongemaakt;
– de te plaatsen bal van speler moet in een op fairway hoogte of lager gemaaid gedeelte van het Algemeen Gebied liggen;
– afmeting van het gebied waarin geplaatst mag worden : 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole dan het referentiepunt en dit plaatsingsgebied moet in het Algemeen Gebied zijn.
– dan mag de speler zonder strafslag 1 maal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden.
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en Regel 14.3e.

Straf bij overtreding van vorenstaande plaatselijke regels is de Algemene straf.

Klik hier voor een beknopt overzicht.

Handicaptabellen De Hoge Kleij

Sluit venster 

Course Rating

Leden van Golfclub De Hoge Kleij kunnen hun persoonlijke handicapgegevens checken via hun eigen dashbord (na inlog).

Handicarts

Op Golfclub De Hoge Kleij zijn zeven Handicarts beschikbaar. De loods waar de Handicarts gestald zijn, ligt vlak bij het clubhuis en daarnaast zijn meerdere voor handicartpashouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Kosten voor een handicartpashouder zijn € 4,= per keer. Indien twee pashouders de Handicart gebruiken wordt 2x € 4,= afgerekend. Meerijdende niet-pashouders betalen € 8,= per keer.

Indien beschikbaar kunnen de carts ook door niet-pashouders worden gehuurd. Het tarief per keer is € 25,=

Reservering van de Handicarts

Maximaal een week van tevoren bij de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat). Telefoonnummer: 033 – 4616944 (Doorkiesnr 2)

Reserveren voor gebruik op weekeinden of feestdagen: bij de caddiemaster tot 16.00 uur op de vrijdag daaraan voorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de week valt). In de periode 1 november tot 1 maart: reserveren vóór 13.00 uur.

De caddiemaster geeft de sleutels in een enveloppe af aan de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart de enveloppe met de sleutels én het verschuldigde bedrag in de brievenbus van het caddiehome deponeren, tenzij door de caddiemaster op de enveloppe anders is aangegeven.

Leden van De Hoge Kleij hebben geen voorrang boven pashouders van buiten de club.

Minder valide golfers in het bezit van een pas hebben voorrang boven valide spelers.

Vanaf april 2017 wordt gestart met de implementatie van een nieuw reserveringssysteem. Het zal dan onder andere mogelijke zijn via internet een Handicart te reserveren. Zodra dat systeem voor De Hoge Kleij geïmplementeerd is, wordt hierover op deze pagina melding gemaakt.

Wedstrijden

Bij deelname aan een wedstrijd op De Hoge Kleij geeft u bij inschrijving aan dat u een Handicart wilt gebruiken. Reserveren van de Handicart dient u echter zelf te doen bij de caddiemaster. De wedstrijdleiding reserveert dus géén Handicart voor u.

Bent u door een van onze sponsors uitgenodigd voor een wedstrijd en wilt u een Handicart gebruiken, overleg dan met de uitnodigende partij of u zelf de Handicart moet reserveren.

Sleutels

De sleutels voor de Handicarts worden u tegen betaling van het verschuldigde bedrag bij de caddiemaster of de wedstrijdleiding, voor u de baan in gaat uitgereikt. Na afloop dient u deze daar weer in te leveren.

De Hoge Kleij Clubcounsil voor Stichting Handicart is Bob Boerma (06 53427227)

U vindt hier meer wetenswaardigheden over Stichting Handicart en hoe u donateur van de Stichting kan worden.

Het volledige reglement Handicarts kunt u hier teruglezen.

Architect

De Hoge Kleij is ontworpen door het bureau van Frank Pennink en later Donald Steel.

Frank Pennink was een Engelse golfbaan-architect van Nederlands komaf. Hij was zelf een succesvolle golfer die o.a. het Engelse amateurkampioenschap twee keer op zijn naam schreef; ook was hij deelnemer aan de Rydercup.

Hij overleed voor de voltooiing van de baan en zijn werkzaamheden werden voortgezet door Donald Steel. Ook Steel was een succesvolle amateurgolfer en is bovendien bekend door de vele boeken die hij over golf heeft geschreven.

De renovatie van enige jaren geleden is uitgevoerd onder leiding van Frank Pont die op het gebied van de renovatie en restauratie van klassieke Engelse golfbanen geldt als een grote specialist.

Op zijn website is zijn beschrijving van de Hoge Kleij (met foto’s) terug te vinden.

Baanonderhoud

Het onderhoud van onze baan wordt verzorgd door de firma De Ridder uit Soesterberg.

v.l.n.r. Kees Bokkers, Rob Geurts, Vincent de Vries, Ronald Rietveld en Tristan van Dijken

Dit is het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden in de baan.

DeRidder

GEO Certificaat voor Golfclub De Hoge Kleij.

Goede zorg voor de natuur, zuinig met water en energie, zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk verspilling van voedsel. Allemaal onderwerpen die onder het brede begrip duurzaamheid vallen. De NGF hecht er veel waarde aan dat de golfverenigingen werken aan de verduurzaming van de golfbaan. Om aantoonbaar te maken dat Golfclub de Hoge Kleij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, hebben we in 2017 het Geo Certificaat aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit certificaat moeten we aantonen dat onze duurzaamheidsaanpak goed werkt. Het onderhoud van de baan, de werkplaats, het restaurant, voor alle onderdelen hebben we moeten aantonen dat we zorgvuldig met de omgeving omgaan. De criteria voor het certificaat zijn internationaal en gelden voor alle golfclubs ter wereld.

In december 2017 zijn we ge-audit door een gecertificeerde auditor en begin dit jaar hebben we het Geo certificaat ontvangen. Dit is slechts het begin van onze verduurzamingsaanpak. We hebben een programma gemaakt, waardoor we ieder jaar verder verduurzamen. Het is een traject van continu verbeteren. Onze voortgang wordt ook om de 3 jaar beoordeeld. Onze leden hebben een belangrijke rol bij deze continue verbetering. Door voortdurende aandacht voor verduurzaming van onze mooie golfbaan, kan het speelplezier alleen maar groter worden. Wat is leuker dan te spelen op een golfbaan die duurzaamheid echt belangrijk vindt en dit ook aantoont met het Geo certificaat. Wanneer u verbeteringsmaatregelen voor verduurzaming in gedachten heeft kunt u deze melden bij de clubmanager. Alle voorstellen worden serieus beoordeeld en op het wensen-lijstje gezet voor de komende jaren.

Leading Courses

We zijn trots op de positieve beoordelingen die we van onze gasten krijgen op de site van Leading Courses. Om deze zo up-to-date mogelijk te (blijven) houden, is uw beoordeling gewenst en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt hier klikken om te zien wat anderen over ons zeggen of hier om direct te starten met uw beoordeling.