Menu

Teesluitingen

Bij twijfel of de baan open of dicht is, kunt u altijd de club bellen (033-4616944) en vervolgens keuze 2 toetsen voor de actuele toestand van de baan.
Te allen tijde zijn de teesluitingen op het informatiebord bij de entree van het clubhuis bepalend.

Terug naar de baanstatus? Deze staat op de homepagina.

Voor het overzicht van de hele maand kunt u naar beneden scrollen:

 

Maandag               08-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 09-01-2018   
tee 1 09.45-11.45 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.45  Dinsdag Dames
Woensdag 10-01-2018   
tee 1 09.45-11.15
11.45-13.45
Oude Kleij
Herenmiddag 
tee 10 13.45-15.45 Herenmiddag 
Donderdag 11-01-2018   
tee 1 09.45-12.15 Donderdag Dames
tee 10 12.00-12.30  Donderdag Dames
Vrijdag 12-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 13-01-2018   
tee 1 10.45-12.15
12.45-14.15 
Winter Green Series
Winter Green Series
tee 10 10.45-12.15
12.45-14.15 
Winter Green Series
Winter Green Series
Zondag 14-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen

 

Maandag               15-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
 tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 16-01-2018   
tee 1 09.45-11.45 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.45  Dinsdag Dames
Woensdag 17-01-2018   
tee 1 09.45-11.15
11.45-13.45
Oude Kleij
Herenmiddag 
tee 10 13.45-15.45 Herenmiddag 
Donderdag 18-01-2018   
tee 1 09.45-12.15 Donderdag Dames
tee 10 12.00-12.30  Donderdag Dames
Vrijdag 19-01-2018   
tee 1  13.30-16.30 Sponsorcommissie SHOTGUN
1e 9 holes leeg om 13.30
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 20-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 21-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen

 

Maandag               22-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
 tee 10   Geen Belemmeringen
Dinsdag 23-01-2018   
tee 1 09.45-11.45 Dinsdag Dames
tee 10 11.15-13.45  Dinsdag Dames
Woensdag 24-01-2018   
tee 1 09.45-11.15
11.45-13.45
Oude Kleij
Herenmiddag 
tee 10 13.45-15.45 Herenmiddag 
Donderdag 25-01-2018   
tee 1 09.45-12.15 Donderdag Dames
tee 10 12.00-12.30  Donderdag Dames
Vrijdag 26-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zaterdag 27-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen
Zondag 28-01-2018   
tee 1   Geen Belemmeringen
tee 10   Geen Belemmeringen

Baanoverzicht

Overzicht van alle holes per hole te klikken.
Opnames van alle holes vanuit de lucht vindt u op ons eigen YouTube kanaal (inclusief de driving range en de Pitch & Putt faciliteiten).

De Hoge Kleij baanoverzicht

Local Rules

Plaatselijke Regels Golfclub De Hoge Kleij geldig vanaf 1 januari 2017
Deze plaatselijke regels vervangen de plaatselijke regels op de scorekaart!

 1. BUITEN DE BAAN
  Dit is aangegeven door middel van witte palen of wit gemerkte palen of stenen.
 2. LOSSE OBSTAKELS
  Stenen in bunkers zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.
 3. VASTE OBSTAKELS
  Aangepaalde of met gaas of lint beschermde bomen en jonge aanplant zijn vaste obstakels.
  Indien er sprake is van een belemmering (R.24-2a) MOET de speler deze ontwijken volgens R.24-2b.
 4. WATERHINDERNISSEN (REGEL 26)
  Alle waterhindernissen zijn gemarkeerd door middel van gele of rode lijnen en of palen.
 5. ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN (REGEL 25)
  Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauw gemarkeerde paaltjes, witte linten en blauwe en/of witte lijnen. Tevens vallen hieronder gebieden, die geheel omsloten zijn met schrikdraadafrastering omdat de schapen hier grazen.
  1. Bij belemmering door GUR (zie Regel 25-1a) met blauwe markering MOET die belemmering worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Bij markering met witte lijnen MAG de speler de belemmering ontwijken.
Indien er een dropping zone is voor GUR, MOET de speler het spel vervolgen volgens Regel 25-1 of de bal droppen in de dropping zone die het dichtst bij de plek is waar de bal in de GUR ligt, zelfs als dit dichter bij de hole is.

6. a) Mierenhopen zijn GUR. De speler MOET de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b.
     b) Graszoden, die recent gelegd zijn, zijn GUR. Bij belemmering voor de ligging van de bal MOET de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-             1b.
     c) Naden van graszoden (niet de graszoden zelf) worden door de baan beschouwd als GUR. Belemmering van de stand van de speler door een naad                  wordt op zichzelf niet beschouwd als een belemmering volgens Regel 25-1. Indien de bal op een naad ligt of deze raakt, of de naad vormt een                        belemmering voor de ruimte van de voorgenomen swing, MAG deze ontweken worden volgens Regel 25-1b. Alle naden in het gebied waar graszoden          zijn gelegd worden beschouwd als dezelfde naad.
     d) Sporen gemaakt door voertuigen, al dan niet gemarkeerd, zijn GUR. De speler MAG deze gebieden ontwijken volgens R.25-1b.
     e) Beluchtingsgaten MOGEN zonder straf ontweken worden. Zie Golfregels Appendix I 4-d pagina 147.
         Straf overtreding van vorenstaande plaatselijke regels:

Matchplay: verlies van hole Strokeplay: twee strafslagen.

7. AFSTANDSMETERS
Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.
Bij volgende overtreding: diskwalificatie

8. PER ONGELUK BEWOGEN BAL(MERKER) OP DE GREEN (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst

Wij wensen u veel speelplezier toe in de komende winterperiode.

Regel- en Etiquettecommissie)

AANVULLING OP PLAATSELIJKE REGELS  De Hoge Kleij (08-09-2017)
i.v.m. reconstructie werkzaamheden op hole 16

Voor alle (af)slagen op holes 15, 16 en 17 geldt het volgende:
Indien uw bal terecht komt in een gebied van ‘grond in bewerking’ (GUR),  dan wel in een andere ‘abnormale terreinomstandheid’ t.g.v. deze reconstructie werkzaamheden, al dan niet aangegeven met blauwe lijnen en/of blauwe palen,  dan MOET  dit gebied ontweken worden :  
–  door te handelen volgens Regel 25-1b  (zie illustratie)
–  of door gebruik te maken van de dichtstbijzijnde dropping zone, ook wanneer dit dichter bij de hole is

Straf bij overtreding: Matchplay verlies van de hole – Strokeplay 2 strafslagen.

 

Handicaptabellen De Hoge Kleij

Sluit venster 

Course Rating

Leden van Golfclub De Hoge Kleij kunnen hun persoonlijke handicapgegevens checken via hun eigen dashbord (na inlog).

Handicarts

Op Golfclub De Hoge Kleij zijn zeven Handicarts beschikbaar. De loods waar de Handicarts gestald zijn, ligt vlak bij het clubhuis en daarnaast zijn meerdere voor handicartpashouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Kosten voor een handicartpashouder zijn € 4,= per keer. Indien twee pashouders de Handicart gebruiken wordt 2x € 4,= afgerekend. Meerijdende niet-pashouders betalen € 8,= per keer.

Indien beschikbaar kunnen de carts ook door niet-pashouders worden gehuurd. Het tarief per keer is € 25,=

Reservering van de Handicarts

Maximaal een week van tevoren bij de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat). Telefoonnummer: 033 – 4616944 (Doorkiesnr 2)

Reserveren voor gebruik op weekeinden of feestdagen: bij de caddiemaster tot 16.00 uur op de vrijdag daaraan voorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de week valt). In de periode 1 november tot 1 maart: reserveren vóór 13.00 uur.

De caddiemaster geeft de sleutels in een enveloppe af aan de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart de enveloppe met de sleutels én het verschuldigde bedrag in de brievenbus van het caddiehome deponeren, tenzij door de caddiemaster op de enveloppe anders is aangegeven.

Leden van De Hoge Kleij hebben geen voorrang boven pashouders van buiten de club.

Minder valide golfers in het bezit van een pas hebben voorrang boven valide spelers.

Vanaf april 2017 wordt gestart met de implementatie van een nieuw reserveringssysteem. Het zal dan onder andere mogelijke zijn via internet een Handicart te reserveren. Zodra dat systeem voor De Hoge Kleij geïmplementeerd is, wordt hierover op deze pagina melding gemaakt.

Wedstrijden

Bij deelname aan een wedstrijd op De Hoge Kleij geeft u bij inschrijving aan dat u een Handicart wilt gebruiken. Reserveren van de Handicart dient u echter zelf te doen bij de caddiemaster. De wedstrijdleiding reserveert dus géén Handicart voor u.

Bent u door een van onze sponsors uitgenodigd voor een wedstrijd en wilt u een Handicart gebruiken, overleg dan met de uitnodigende partij of u zelf de Handicart moet reserveren.

Sleutels

De sleutels voor de Handicarts worden u tegen betaling van het verschuldigde bedrag bij de caddiemaster of de wedstrijdleiding, voor u de baan in gaat uitgereikt. Na afloop dient u deze daar weer in te leveren.

De Hoge Kleij Clubcounsil voor Stichting Handicart is Bob Boerma (06 53427227)

U vindt hier meer wetenswaardigheden over Stichting Handicart en hoe u donateur van de Stichting kan worden.

Het volledige reglement Handicarts kunt u hier teruglezen.

Architect

De Hoge Kleij is ontworpen door het bureau van Frank Pennink en later Donald Steel.

Frank Pennink was een Engelse golfbaan-architect van Nederlands komaf. Hij was zelf een succesvolle golfer die o.a. het Engelse amateurkampioenschap twee keer op zijn naam schreef; ook was hij deelnemer aan de Rydercup.

Hij overleed voor de voltooiing van de baan en zijn werkzaamheden werden voortgezet door Donald Steel. Ook Steel was een succesvolle amateurgolfer en is bovendien bekend door de vele boeken die hij over golf heeft geschreven.

De renovatie van enige jaren geleden is uitgevoerd onder leiding van Frank Pont die op het gebied van de renovatie en restauratie van klassieke Engelse golfbanen geldt als een grote specialist.

Op zijn website is zijn beschrijving van de Hoge Kleij (met foto’s) terug te vinden.

Baanonderhoud

Het baanonderhoud is vanaf 1 maart 2012 ondergebracht bij de firma De Ridder die ook al intensief bij de renovatie van de baan betrokken was.

Dit is het team wat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden in de baan.

DeRidder

Leading Courses

We zijn trots op de positieve beoordelingen die we van onze gasten krijgen op de site van Leading Courses. Om deze zo up-to-date mogelijk te (blijven) houden, is uw beoordeling gewenst en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt hier klikken om te zien wat anderen over ons zeggen of hier om direct te starten met uw beoordeling.