Menu

Teesluitingen

Bij twijfel of de baan open of dicht is, kunt u altijd de club bellen (033-4616944) en vervolgens keuze 2 toetsen voor de actuele toestand van de baan.
Te allen tijde zijn de teesluitingen op het informatiebord bij de entree van het clubhuis bepalend.

Terug naar de baanstatus? Deze staat op de homepagina.

Voor het overzicht van de hele maand kunt u naar beneden scrollen.

Maandag              10-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
 tee 10 Geen Belemmeringen
Dinsdag11-12-2018  
tee 109.45-11.45Dinsdag Dames
tee 1011.15-13.45Dinsdag Dames
Woensdag12-12-2018  
tee 1

09.30-11.15

11.45-13.15

Oude Kleij

Herenmiddag 

tee 10

13.45-15.15

Herenmiddag 

Donderdag13-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10

09.30-12.30

Kerstwedstrijd doda’s  SHOTGUN
2e 9 holes leeg om 09.30 uur

Vrijdag14-12-2018  
tee 112.00-13.00

“Het jaar uitslaan”

tee 1014.00-15.00“Het jaar uitslaan”
Zaterdag15-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag16-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 

Geen Belemmeringen

Maandag              17-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
 tee 10 Geen Belemmeringen
Dinsdag18-12-2018  
tee 109.45-11.45Dinsdag Dames
tee 1011.15-13.45Dinsdag Dames
Woensdag19-12-2018  
tee 109.30-11.15
11.45-13.45

Oude Kleij 
Herenmiddag 

tee 1013.45-15.45

Herenmiddag 

Donderdag20-12-2018  
tee 109.45-12.15Donderdag Dames
tee 10

12.00-12.30

Donderdag Dames

Vrijdag21-12-2018  
tee 1 

Geen Belemmeringen

tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag22-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag23-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 

Geen Belemmeringen

Maandag              24-12-2018  
tee 1vanaf 14.00 uurBallenautomaat gesloten
tee 10 Geen Belemmeringen
Dinsdag25-12-2018  
tee 1 Ballenautomaat gesloten
tee 10 Geen Belemmeringen
Woensdag26-12-2018  
tee 1vanaf 09.00 uur

Ballenautomaat open

tee 10 

Geen Belemmeringen

Donderdag27-12-2018  
tee 109.45-12.15Donderdag Dames
tee 10

12.00-12.30

Donderdag Dames

Vrijdag28-12-2018  
tee 1 

Geen Belemmeringen

tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag29-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag30-12-2018  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 

Geen Belemmeringen

Maandag              31-12-2018  
tee 1vanaf 14.00 uurBallenautomaat gesloten
tee 10 Geen Belemmeringen
Dinsdag01-01-2019  
tee 1 Ballenautomaat gesloten
tee 10 Geen Belemmeringen
Woensdag02-01-2019  
tee 109.45-11.15
11.45-13.45

Oude Kleij
Herenmiddag

tee 1009.45-11.15
13.45-15.45

Oude Kleij
Herenmiddag

Donderdag03-01-2019  
tee 109.45-12.15Donderdag Dames
tee 10

12.00-12.30

Donderdag Dames

Vrijdag04-01-2019  
tee 1 

Geen Belemmeringen

tee 10 Geen Belemmeringen
Zaterdag05-01-2019  
tee 1 Geen Belemmeringen
tee 10 Geen Belemmeringen
Zondag06-01-2019  
tee 1NieuwjaarsreceptieGeen Belemmeringen
tee 10

vanaf 15.00 uur voor nieuwe leden

vanaf 16.00 uur voor alle leden

Geen Belemmeringen

 

Baanoverzicht

Overzicht van alle holes per hole te klikken.
Opnames van alle holes vanuit de lucht vindt u op ons eigen YouTube kanaal (inclusief een sfeerimpressie van de oefenfaciliteiten en het clubgebouw).

Local Rules

Plaatselijke Regels 2017-2018 van Golfclub De Hoge Kleij; deze plaatselijke regels zijn een aanvulling de plaatselijke regels op de scorekaart! 

 1. BUITEN DE BAAN – dit is aangegeven door middel van witte palen of wit gemerkte palen of stenen.
 1. LOSSE OBSTAKELS – stenen in bunkers zijn losse obstakels; R 24-1 is van toepassing.

VASTE OBSTAKELS – aangepaalde of met gaas of lint beschermde bomen en jonge aanplant zijn vaste obstakels. Bij (stand/swing) belemmering (R 24-2a) MOET de speler deze ontwijken volgens R 24-2b.

 1. WATERHINDERNISSEN (R 26) – alle waterhindernissen zijn gemarkeerd door gele of rode lijnen en/of palen.
 1. ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN, hierna genoemd als GUR (R 25 is van toepassing)

GUR wordt aangegeven met blauwe paaltjes, witte linten, blauwe en/of witte lijnen; onder blauw gemarkeerde GUR vallen tevens de gebieden die geheel omsloten zijn met schrikdraad afrastering t.b.v. de schapen.

– Blauwe markering: bij stand/swing belemmering MOET de GUR worden ontweken volgens R 25-1b.

– Witte lijnen markering: bij stand/swing belemmering MAG de speler de belemmering ontwijken.

Bij aanwezigheid van een dropping zone t.b.v. de GUR: de speler MOET het spel vervolgen volgens R 25-1 of

de bal droppen in de dichtsbijzijnde dropping zone, zelfs indien de DZ dichter bij de hole is.

 1. a – MIERENHOPEN zijn GUR; speler MOET de belemmering ontwijken volgens R 25-1b.
  b – GRASZODEN die recent gelegd zijn, zijn GUR. Bij belemmering voor de ligging van de bal MOET de speler de belemmering ontwijken volgens R 25- 1b.
  c – NADEN VAN GRASZODEN door de baan (niet de graszoden zelf) worden beschouwd als GUR. Stand belemmering door een naad wordt niet beschouwd als een belemmering zoals bedoeld in R 25-1. Swing belemmering door een naad of indien de bal op een naad ligt of deze raakt: de belemmering MAG ontweken worden volgens R 25-1b.
  Alle naden in het gebied waar graszoden zijn gelegd worden beschouwd als dezelfde naad.
  d – SPOREN DOOR VOERTUIGBANDEN, al dan niet gemarkeerd, zijn GUR:  bij swing/stand belemmering MAG speler deze belemmering ontwijken volgens R 25-1b.
  e – BELUCHTINGSGATEN: wanneer de bal op een beluchtingsgat ligt, MAG deze belemmering zonder straf worden ontweken zoals beschreven in de Golfregels Appendix I punt 3-d.
 2. De Commissie kan bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is, i.v.m. uitzonderlijke baan- en/of weercondities, voor een of meerdere dagen, danwel voor een bepaalde periode, bijv. tijdens het winterseizoen (Golfregels Appendix I punt 3-b). In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.

‘PLAATSEN’: een bal die op het kort gemaaide gedeelte van de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke plaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.

De speler mag zijn bal 1x verplaatsen of plaatsen en nadat de bal op deze wijze is verplaatst of geplaatst is de bal weer in het spel.

Een bal die in de grond is ingebed in zijn eigen pitchmark mag  overal door de baan zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole  

(Golfregels Appendix I punt 3-a).

Straf overtreding van vorenstaande plaatselijke regels:


Matchplay: verlies van hole

Strokeplay: twee strafslagen

 1. AFSTANDSMETERS – een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij R14-3.

Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding van plaatselijke Regel 7:

Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Bij volgende overtreding: diskwalificatie

 1. PER ONGELUK BEWOGEN BAL(MERKER) OP DE GREEN (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
  Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst

Handicaptabellen De Hoge Kleij

Sluit venster 

Course Rating

Leden van Golfclub De Hoge Kleij kunnen hun persoonlijke handicapgegevens checken via hun eigen dashbord (na inlog).

Handicarts

Op Golfclub De Hoge Kleij zijn zeven Handicarts beschikbaar. De loods waar de Handicarts gestald zijn, ligt vlak bij het clubhuis en daarnaast zijn meerdere voor handicartpashouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Kosten voor een handicartpashouder zijn € 4,= per keer. Indien twee pashouders de Handicart gebruiken wordt 2x € 4,= afgerekend. Meerijdende niet-pashouders betalen € 8,= per keer.

Indien beschikbaar kunnen de carts ook door niet-pashouders worden gehuurd. Het tarief per keer is € 25,=

Reservering van de Handicarts

Maximaal een week van tevoren bij de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat). Telefoonnummer: 033 – 4616944 (Doorkiesnr 2)

Reserveren voor gebruik op weekeinden of feestdagen: bij de caddiemaster tot 16.00 uur op de vrijdag daaraan voorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de week valt). In de periode 1 november tot 1 maart: reserveren vóór 13.00 uur.

De caddiemaster geeft de sleutels in een enveloppe af aan de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart de enveloppe met de sleutels én het verschuldigde bedrag in de brievenbus van het caddiehome deponeren, tenzij door de caddiemaster op de enveloppe anders is aangegeven.

Leden van De Hoge Kleij hebben geen voorrang boven pashouders van buiten de club.

Minder valide golfers in het bezit van een pas hebben voorrang boven valide spelers.

Vanaf april 2017 wordt gestart met de implementatie van een nieuw reserveringssysteem. Het zal dan onder andere mogelijke zijn via internet een Handicart te reserveren. Zodra dat systeem voor De Hoge Kleij geïmplementeerd is, wordt hierover op deze pagina melding gemaakt.

Wedstrijden

Bij deelname aan een wedstrijd op De Hoge Kleij geeft u bij inschrijving aan dat u een Handicart wilt gebruiken. Reserveren van de Handicart dient u echter zelf te doen bij de caddiemaster. De wedstrijdleiding reserveert dus géén Handicart voor u.

Bent u door een van onze sponsors uitgenodigd voor een wedstrijd en wilt u een Handicart gebruiken, overleg dan met de uitnodigende partij of u zelf de Handicart moet reserveren.

Sleutels

De sleutels voor de Handicarts worden u tegen betaling van het verschuldigde bedrag bij de caddiemaster of de wedstrijdleiding, voor u de baan in gaat uitgereikt. Na afloop dient u deze daar weer in te leveren.

De Hoge Kleij Clubcounsil voor Stichting Handicart is Bob Boerma (06 53427227)

U vindt hier meer wetenswaardigheden over Stichting Handicart en hoe u donateur van de Stichting kan worden.

Het volledige reglement Handicarts kunt u hier teruglezen.

Architect

De Hoge Kleij is ontworpen door het bureau van Frank Pennink en later Donald Steel.

Frank Pennink was een Engelse golfbaan-architect van Nederlands komaf. Hij was zelf een succesvolle golfer die o.a. het Engelse amateurkampioenschap twee keer op zijn naam schreef; ook was hij deelnemer aan de Rydercup.

Hij overleed voor de voltooiing van de baan en zijn werkzaamheden werden voortgezet door Donald Steel. Ook Steel was een succesvolle amateurgolfer en is bovendien bekend door de vele boeken die hij over golf heeft geschreven.

De renovatie van enige jaren geleden is uitgevoerd onder leiding van Frank Pont die op het gebied van de renovatie en restauratie van klassieke Engelse golfbanen geldt als een grote specialist.

Op zijn website is zijn beschrijving van de Hoge Kleij (met foto’s) terug te vinden.

Baanonderhoud

Het onderhoud van onze baan wordt verzorgd door de firma De Ridder uit Soesterberg.

v.l.n.r. Kees Bokkers, Rob Geurts, Vincent de Vries, Ronald Rietveld en Tristan van Dijken

Dit is het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden in de baan.

DeRidder

GEO Certificaat voor Golfclub De Hoge Kleij.

Goede zorg voor de natuur, zuinig met water en energie, zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk verspilling van voedsel. Allemaal onderwerpen die onder het brede begrip duurzaamheid vallen. De NGF hecht er veel waarde aan dat de golfverenigingen werken aan de verduurzaming van de golfbaan. Om aantoonbaar te maken dat Golfclub de Hoge Kleij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, hebben we in 2017 het Geo Certificaat aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit certificaat moeten we aantonen dat onze duurzaamheidsaanpak goed werkt. Het onderhoud van de baan, de werkplaats, het restaurant, voor alle onderdelen hebben we moeten aantonen dat we zorgvuldig met de omgeving omgaan. De criteria voor het certificaat zijn internationaal en gelden voor alle golfclubs ter wereld.

In december 2017 zijn we ge-audit door een gecertificeerde auditor en begin dit jaar hebben we het Geo certificaat ontvangen. Dit is slechts het begin van onze verduurzamingsaanpak. We hebben een programma gemaakt, waardoor we ieder jaar verder verduurzamen. Het is een traject van continu verbeteren. Onze voortgang wordt ook om de 3 jaar beoordeeld. Onze leden hebben een belangrijke rol bij deze continue verbetering. Door voortdurende aandacht voor verduurzaming van onze mooie golfbaan, kan het speelplezier alleen maar groter worden. Wat is leuker dan te spelen op een golfbaan die duurzaamheid echt belangrijk vindt en dit ook aantoont met het Geo certificaat. Wanneer u verbeteringsmaatregelen voor verduurzaming in gedachten heeft kunt u deze melden bij de clubmanager. Alle voorstellen worden serieus beoordeeld en op het wensen-lijstje gezet voor de komende jaren.

Leading Courses

We zijn trots op de positieve beoordelingen die we van onze gasten krijgen op de site van Leading Courses. Om deze zo up-to-date mogelijk te (blijven) houden, is uw beoordeling gewenst en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt hier klikken om te zien wat anderen over ons zeggen of hier om direct te starten met uw beoordeling.